Education Information

Education Information

 • 1991 - 1996 Doctorate

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği, Turkey

 • 1989 - 1991 Postgraduate

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği, Turkey

 • 1985 - 1989 Undergraduate

  Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Gıda Bilimi Ve Teknolojisi, Turkey

Dissertations

 • 1996 Doctorate

  Bazı Tahıl Çeşitlerinin Su Aktivitesi, Su Buharı Sorpsiyon İzotermleri, İzosterik Isıları ve Serbest Enerji Değişimlerine Sıcaklığın Etkisi İle Sorpsiyon Verilerinin Farklı İzoterm Eşitliklerine Uygunluklarının Belirlenmesi

  Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği

 • 1991 Postgraduate

  Süne (Eurygaster spp.) Zararı Görmüş Buğdaylar ile Görmemiş Buğdaylara Farklı Tavlama Metotları ve değişik Oksidant Uygulamasının Ekmekçilik Kalitesi Üzerine Etkisi

  Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Bilimi Ve Teknolojisi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English