Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Evaluation of the Opinions of Primary Education Mathematics Teachers on the Problems They Face the Most in the Class Management

CUKUROVA 10th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Adana, Turkey, 02 April 2023, vol.1, pp.686-696

Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı hakkındaki öğretmen görüşleri

International Anatolian Congress on Scientific Research, Kayseri, Turkey, 27 December 2022

İYİ BİR OKUL MÜDÜRÜNÜN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

International Anatolian Congress on Scientific Research, Kayseri, Turkey, 27 December 2022

KADIN SINIF ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

SELCUK 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Konya, Turkey, 10 December 2022

Kadın öğretmenlerin okul yöneticiliği hakkındaki görüşlerinin metaforlar aracılığıyla incelenmesi

SELJUK 7h INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Konya, Turkey, 11 December 2022, vol.1, pp.645-662 Creative Commons License

Akademisyenlerde Dijital Tükenmişliğin Yordayıcıları Olarak İş-Yaşam Dengesi ve Psikolojik Sağlamlık

VII. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 02 September 2021

Farklı lisans programına kayıtlı olan öğrencilerin akademik başarı durumlarının karşılaştırılması

Hoca Ahmet Yesevi 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Erzurum, Turkey, 6 - 08 December 2019, vol.1, pp.94-99 Creative Commons License Sustainable Development

Farklı lisans programlarına kayıtlı olan öğrencilerin ebeveyn öğrenim durumlarının incelenmesi

Hoca Ahmet Yesevi 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Erzurum, Turkey, 6 - 08 December 2019, vol.1, pp.100-108 Creative Commons License Sustainable Development

Study Process Approaches as a Predictor of Academic Achievement in Trainees Enrolled in Pedagogical Formation Program

Multidisciplinary Academic Conference Education, Teaching and Learning (MAC-ETL), PRAG, Czech Republic, 8 - 10 December 2017, vol.1, pp.27-28

Number of siblings as a predictor of perceived social support in trainees enrolled in the pedagogical formation program

Multidisciplinary Academic Conference Education, Teaching and Learning (MAC-ETL), PRAG, Czech Republic, 8 - 10 December 2017, vol.1, pp.27-28

Ahıska Türklerinin Eğitim Sorunlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 11 - 13 May 2017

Ahıska Türklerinin Eğitim Sorunlarının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 11 - 13 May 2017

Öğrenme stiline göre öğretmen adaylarının ders çalışma yaklaşımlarının incelenmesi

II. International Academic Research Congress 2017, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017

Ders çalışma yaklaşımlarının akademik başarıyı yordama gücü

II. International Academic Research Congress 2017, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017

Prediction Power of Humour Style for Child-loving Scores of Pre-service Teachers

International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learningin Budapest, Hungary 2017 (IAC-TLEl 2017), 14 - 15 April 2017

Benlik saygısının hedef yönelimlerini yordama düzeyi Erzincan Eğitim Fakültesi Örneği

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, vol.2, pp.367-374

Resim Müzik ve Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarinin Öğrenme Stilleri

By UNESCO Roads: World, Art Education, Youth, Almati, Kazakhstan, 26 - 27 August 2015

Algılanan Aile Desteği ile Çocuk Sevgisinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumu Yordama Gücü

I’nci Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2011

Learning styles of primary education prospective mathematics teachers; states of trait-anxiety and academic success

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.3632-3637 identifier identifier

The effects of gender, perceived social support and sociometric status on academic success

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.3801-3805 identifier identifier

Sıra Yazıları

XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 23 - 26 October 2002

Books & Book Chapters

Karakter ve Değer Eğitiminde Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri

in: Karakter ve Değer Eğitimi, Mücahit Kağan, Nusrettin Yılmaz, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.187-204, 2019

İnsan Doğası, Bireysel Farklılıklar ve Eğitim

in: Eğitim Felsefesi, Remzi Yavaş Kıncal, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.189-225, 2019

1. Bölüm: Temel Kavramlar

in: Eğitime Giriş, Mücahit Kağan, Sinan Yalçın, Editor, Pegem Akademi, Anakar, pp.1-38, 2018

Sosyolojinin öncüleri ve eğitim görüşleri, temel sosyolojik teorilerin eğitim yaklaşımları

in: Eğitim Sosyolojisi, Erdoğan Köse, Salih Zeki Genç, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.26-51, 2018

Sosyal Bilimlerde ve Fen Bilimlerinde Araştırmanın Temel Özellikleri

in: Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Remzi Yavaş Kıncal, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.25-50, 2017

1. Bölüm: Eğitim İle İlgili Temel Kavramlar

in: Eğitim Bilimine Giriş, Mücahit KAĞAN, Sinan YALÇIN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1-34, 2017

Sosyal Bilimlerde ve Fen Bilimlerinde Araştırmanın Temel Özellikleri

in: Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Remzi Y. Kıncal, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.25-50, 2015

Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları ve Özellikleri

in: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Başol, G., Editor, Lisans Yayınevi, İstanbul, pp.51-108, 2008

Öğretim Stratejileri ile Öğrenmenin Ölçülmesi ve Değerlendirmesi

in: Eğitim Psikolojisi, Ersanlı, K. ve Uzman, E. , Editor, Lisans Yayınevi, İstanbul, pp.485-510, 2007

Program Geliştirme

in: Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Salih Uşun, Devrim Özdemir Alıcı, Editor, Lisans Yayınevi, İstanbul, pp.47-86, 2005

Metrics

Publication

109

Citation (WoS)

25

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

39

H-Index (Scopus)

3

Citation (Scholar)

354

H-Index (Scholar)

9

Citiation (TrDizin)

74

H-Index (TrDizin)

5

Project

3

Thesis Advisory

3

Open Access

19
UN Sustainable Development Goals