Türkçe I Yazılı Anlatım Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin (TÜYATÖ) Geliştirilmesi


Creative Commons License

Uludağ E. , Bahar H. H. , Yılmaz O.

Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.0, ss.108-126, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 0 Konu: 21
  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.108-126

Özet

Bu araştırmada, Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Programlarında yer alan ortak derslerden birisi olan “Türkçe-I Yazılı Anlatım” dersine yönelik tutum farklılıklarının belirlenmesinde kullanılabilecek olan bir ölçme aracı (TÜYATÖ) geliştirilmiştir. Madde havuzunu oluşturmak için ilgili literatür taranmış ve öğrencilere Türkçe I Yazılı Anlatım dersindeki hislerini ve görüşlerini belirlemeye yönelik açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Böylece 57 sorudan oluşan deneme formu oluşturulmuş ve deneme formu, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesinden 546 öğrenciye uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek için faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonunda üç faktör ve 21 maddeden oluşan, toplam varyansın % 65.237’sini açıklayan ölçek oluşturulmuştur. Ölçeğin güvenirliği iç tutarlılık ve test-yeniden test yöntemleriyle incelenmiştir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .94, test yeniden test güvenirlik katsayısı ise .88 bulunmuştur. Sonuçlar ölçek ve alt ölçeklerinin yeterince güvenilir olduğunu göstermiştir. Ölçek Türkçe-I yazılı anlatım dersine yönelik tutumların ölçülmesinde kullanılabilir.