Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A new approach in organizational psychology: Self-expectation for organizational improvement and a scale development study

BUSİNESS AND MANAGEMENT STUDİES: AN INTERNATİONAL JOURNAL, cilt.7, no.5, ss.2701-2722, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Özgeci Davranış Olgusuna İlişkin Epistemolojik Sorunlar Üzerine Bir İnceleme: Siyah, Beyaz ve Gri

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.7, no.4, ss.469-489, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kullanılan Çatışma Yönetim Tarzına Göre Duygusal Emek Düzeyi Değişir mi?

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.9, no.17, ss.131-158, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Özgeci Davranış Ekseninde Sosyal İnovasyon Eğiliminin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, cilt.2, no.4, ss.1-17, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Duygusal Sirayet Hassasiyeti Eleştirel Düşünebilmede Bir Engel midir? Kamu Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, cilt.72, no.3, ss.605-638, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Do Employees’ Perceptions on Authentic Leadership Affect the Organizational Citizenship Behavior? : Turkish Context

Journal of International Education and Leadership, cilt.6, no.1, ss.1-13, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Awareness of Competition at Senior Management and its Effect on Firm Performance

International Journal of Business and Social Science, cilt.6, no.12, ss.66-107, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütsel Bağlılık Düzeyinin Demografik Özellikler Açısından Gösterdiği Farklılıkların İstatistiksel Yöntemlerle İncelenmesi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.6, no.9, ss.185-194, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Analysing the Effects of Emotional Labour towards Employees on Emphatic Tendency: A Survey on Senior Executives in Turkey

Universal Journal of Management, cilt.3, no.12, ss.532-539, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stratejik Düşünmenin Bir Öncülü Olarak Eleştirel Düşünme: Yöneticiler Üzerinde Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.28, no.2, ss.157-178, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Stratejik Düşünmenin İşlemcileri Olarak Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme: Türkiye Örneği

Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi, cilt.1, no.1, ss.39-61, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Liderlikte Farklı Bir Yaklaşım: Otantik Liderlik Tarzı ve Transformasyonel Liderlik Biçimi ile Karşılaştırılması

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, cilt.2, no.3, ss.59-72, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İşletmelerin Değer Zincirinin Yükseltilmesinde Lojistiğin Önemi

I.Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Kars, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2015, ss.579-586

Does The Awareness of Competition Effect on Firm Performance: A Survey on Turkish Senior Managers

International Conference of Interdisciplinary Studies, San Antonio, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 19 Nisan 2015, ss.830-843

Örgütlerde Yaratıcı Bilinç ve Hiyerarşik Konum Arasındaki İlişkinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma

13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2014, ss.613-621

Cam Tavan Sendromu Kariyer Yolunda Bir Engel midir? Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma

1. Örgütsel Davranış Kongresi, Sakarya, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2013, ss.137-142

Yöneticilerin Stratejik Düşünebilmelerinde Yaratıcı ve Eleştirel Düşünmenin Belirleyici Rolü

20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İzmir, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012, ss.235-239

Kamu Çalışanları Üzerinde Psikolojik Şiddet (Mobbing) ve Çevresel Etmenlerle İlişkisi: Kağızman Örneği

Geçmişten Geleceğe Her Yönüyle Kağızman Sempozyumu, Kars, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012, ss.465-471

Kitap & Kitap Bölümleri

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2019

Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş Gerekliliğinin Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Bağlamında Değerlendirilmesi

Kamu Yönetimi: Yönetim-Siyaset Ekseninde Yeniden Yapılanma, Koçak Y., Çiçek A., Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.97-109, 2012