Liderlikte farklı bir yaklaşım: Otantik liderlik tarzı ve transformasyonel liderlik biçimi ile karşılaştırılması


Çiçek M.

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.2, no.3, pp.59-72, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, otantik liderlik tarzının ne tür bir liderlik yaklaşımı olduğunu ortaya koymak ve bu farklı liderlik tarzının transformasyonel liderlik biçimi ile hangi benzerliklere ya da farklılıklara sahip olduğunu tespit edebilmektir. Bu ilişkiyi belirleyebilmek amacıyla, her iki liderlik biçiminin genel karakteristikleri temel alınarak karşılaştırmalı bir inceleme yapılmıştır. Bu incelemenin sonunda, otantik liderlik biçiminin, transformasyonel liderlik tarzına güven izleyicilerde tesis etme, bağlılık duygusu yaratma, açıklık, yapılan hatalara bakış, motivasyon sağlama, izleyici tanımlaması gibi unsurlar açısından son derece benzer özellikler gösterdiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte ahlaki değerlere bakış, pozitif duygular oluşturma, özdisiplin, kendi kendinin farkında olma şeffaflık ve karar almada kurulan denge gibi unsurlara, otantik liderlik yaklaşımının, transformasyonel liderlik anlayışına oranla çok daha güçlü bir düzeyde önem verildiği, vurgu yapıldığı görülmüştür.