Duygusal sirayet hassasiyeti eleştirel düşünebilmede bir engel midir? Kamu çalışanları üzerinde bir araştırma


Yeşilkaya M.

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol.72, no.3, pp.605-638, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmanın amacı, kamu kuruluşlarında çalışan bireyler açısından duygusal sirayet hassasiyeti ile eleştirel düşünebilme yeteneği arasındaki ilişkinin varlığının tespit edilmesi ve duygusal sirayet hassasiyetinin eleştirel düşünebilme becerisi üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Bu amaca hizmet etmek üzere toplamda 385 kamu çalışanının katılım sağladığı bir araştırma yürütülmüştür. Örneklemden elde edilen veriler SPSS ve LISREL programları ile analiz edilmiş olup bulgular; duygusal sirayet ile eleştirel düşünebilme arasında negatif yönde, anlamlı ve güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur.