Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortaokul Öğrencilerinin Duygu Düzenleme Becerilerinin İncelenmesi

11. INTERNATIONAL SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Gaziantep, Turkey, 15 - 17 December 2023, pp.1011-1016

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

LATIN AMERICA 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES, Havana, Cuba, 1 - 05 May 2023

Çocuk Gelişimci Adaylarının Çevreye Yönelik Davranışlarının İncelenmesi

3rd International Black Sea Modern Scientific Research Congress, Proceedings Book, Ed.: Mariam Jikia,İKSAD yayını, Samsun, Turkey, 23 - 24 March 2023, pp.1148-1158

Depremin Küçük Çocuklar Üzerindeki Etkileri ve Müdahale Programları

1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN ADVANCED RESEARCH, Konya, Turkey, 04 March 2023, pp.20-25

Okul Öncesi Eğitimde Yapay Zekâ Kullanımı

2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIVE ACADEMIC STUDIES, Konya, Turkey, 28 - 31 January 2023, pp.322-325 Sustainable Development

Okul Öncesi Eğitimde Yapay Zeka Kullanımı

PROCEEDING BOOK OF 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIVE ACADEMIC STUDIES, Konya, Turkey, 28 - 31 January 2023, pp.322-325

Çocuk Gelişimi Ön Lisans Öğrencilerinin Nomofobi ve Derse Katılımları Arasındaki İlişkiler

1st International Conference on Scientific and Academic Research, Konya, Turkey, 10 - 13 December 2022, pp.551-556

Çocuk Gelişimci Adaylarının Ekolojik Ayak İzi Farkındalıklarının İncelenmesi.

3rd International Mountain And Ecology Congress Within the Framework of Sustainable Development, Turkey, 20 October 2022, pp.643-652

Koruyucu Ailede Biyolojik Çocuk Olmak

LATIN AMERICA 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES, Mexico City, Mexico, 3 - 06 November 2022, pp.1005-1010 Sustainable Development

Öğretmenlerin Otizm Spektrum Bozukluğuna Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

2. INTERNATIONAL CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC RESEARCH, Gaziantep, Turkey, 2 - 03 November 2022

Father, Child, Play During Pandemic

International Congress of Early Childhood Outdoor Practices (ICECOP), 24 March 2021

Augmented Reality Applications in Early Childhood Education

2. International Conference on Virtual Reality, Şanlıurfa, Turkey, 15 - 16 November 2020, vol.2, no.1, pp.31 Sustainable Development

Determination of Dentists' Views on Children's Mouth and Dental Health

he 4th International Conference on Social Science, Humanities and Education, Berlin, Germany, 15 - 17 December 2020, pp.1-14

Bebeklerin Sağlığı ve Gelişimi ile İlgili Geleneksel Uygulamalar

International Scientific Researches Congress 2020 Gümüşhane, Gümüşhane, Turkey, 3 - 05 December 2020, pp.521-522

Türkiye’de Göçmen Çocuklarla İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi

Hoca Ahmet Yesevi 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Erzurum, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.147-157 Sustainable Development

Ahıska Türklerinin Ad Verme Geleneklerinin İncelenmesi

Hoca Ahmet Yesevi 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Erzurum, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.135-146

An Examınatıon Of Mothers’ Level Of Self-Effıcacy In Terms Of Some Varıables

4th Internatıonal Conference On Economics Business Management And Social Sciences, Budapeşte, Hungary, 4 - 08 September 2019, pp.127-136

Ahıska Türkü Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlari Üzerine Türk Kültürünün Etkilerinin İncelenmesi

74.Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu Kongresi, Vilnius, Lithuania, 26 - 30 May 2019, pp.150-166

Suriyeli Çocuk‘’ İlişkin Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi

2. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Mardin, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.274-282

Suriyeli Çocuklara Eğitim Veren İlkokul Öğretmenlerinin Suriyeli Çocuklarla İlgili Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi

2. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Mardin, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.283-291

Ortaokulda Görev Yapan Öğretmenlerin ‘’Suriyeli Çocuk‘’ İlişkin Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi

2. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Mardin, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.274-282

Çocuk Evinde Kalan Çocukların Çocuk Evinde Kalmaya İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi

ıv. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİKBİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.157-165

Ahıskalı Göçmen Aile Çocuklarının Okul Yaşantılarıyla İlgili Beklentilerinin İncelenmesi

IV. ULUSLARARASI MESLEKİVE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.166-172 Sustainable Development

Okul Öncesi Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Sanat Ve Sanatsal Etkinlikler Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 30 October - 03 November 2018, pp.358-363 Sustainable Development

Göçmen Annelerin, Çocuklarının Sağlıklı Yaşamları Konusunda Yaşadıkları Güçlükler Ve Beklentiler

4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.1560-1571 Sustainable Development

Göçmen Aileye Sahip Olan ve Olmayan Ergenlerin Sosyal Dışlanma Düzeylerinin İncelenmesi

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.4122-4124 Sustainable Development

Çocuğu İlkokulda Öğrenim Gören Ebeveynlerin Cinsel İstismar Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.4119-4121

Kodlama ve Robotik Eğitiminin Okulöncesi Eğitime Devam Eden Çocukların Bilimsel SüreçBecerilerine Etkisi

Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 23 - 25 March 2018, pp.204

Ahıska Türkleri ile ilgili Yapılan Lisansüstü Teslerin İncelenmesi

Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 11 - 13 May 2017, vol.1, pp.575-585

Göçmen Aileye Sahip Olan Ve Olmayan Ergenlerin Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi

Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.367-380 Sustainable Development

Öğretmenlerin Üstün Yeteneklilerin Eğitimine İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ULUSLARARASI ÜSTÜN YETENEKLİLER/ZEKALILAR KONFERANSI, Ankara, Turkey, 4 - 06 May 2017, vol.1, pp.24

Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 14 - 17 September 2017, pp.16

An Analysis of Need Satisfaction Levels of Children Staying in the Children's Home

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukraine, 23 - 26 August 2017, pp.246

Göçmen Çocukların Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılmalı İncelenmesi

8’inci Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.126 Creative Commons License Sustainable Development

Ahıska Türkleri İle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 11 May - 13 November 2017, pp.575-584

Haber Sitelerinde Yer Alan Cinsel İstismar Haberlerinin İncelenmesi

1st INTERNATIONALACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.3323-3338

Babaların Çocuk Sevme Durumları İle Baba Katılımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

1st INTERNATIONALACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.3306-3322

Bingöl Üniversitesi Genç Meslek Yüksekokuluna Devam Eden Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi

III rd International Eurasian Educational Research Congress (3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.199-200 Sustainable Development

İlkokul Öğrencilerinin Ebeveynleriyle Geçirdikleri Boş Zamanların Ebeveyn Görüşlerine Göre İncelenmesi

XV.Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.114

Sınıf Öğretmenlerinin Performans Görevlerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

YICER: Eğitim Araştırma ve Sosyal Araştırmalar üzerinde YILDIZ Uluslararası Konferansı, İstanbul, Turkey, 1 - 03 September 2014, pp.12

Books & Book Chapters

OYUNUN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

in: ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE OYUN, Arslan Rukiye, Pekşen Akça Raziye, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.1-21, 2023

Artırılmış Gerçeklik ve Oyun

in: Erken Çocukluk Döneminde Artırılmış Gerçeklik, Pekşen Akça Raziye, Arslan Rukiye, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.55-84, 2022

Çocukla İletişim (Dinleme ve Konuşma)

in: Çocuklarla İletişim, Doç. Dr. Mehmet SAĞLAM, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.79-100, 2021

Göçmen Çocuklar

in: Dezavantajlı Çocuklar, Hülya GÜLAY OGELMAN, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.205-225, 2020

Children with Autism Spectrum Disorder

in: Recent Studies in Health Sciences, CHERNOPOLSKI P.M., SHAPEKOVA N.L., SANÇAR B., AK B, Editor, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, pp.177-185, 2019

Çocuk İstismarına Neden Olan Bir Bozukluk: Pedofili Ve Tedavisi

in: TIP BILIMLERINDE FARKLI YAKLASIMLAR, Yelz MERCAN, Editor, Iksad Publications, Ankara, pp.77-94, 2019

Kişilik Gelişimi

in: Çocuk Gelişimi I, Ayşe PARLAK GÜROL, Editor, Atatürk Üniversite Yayınları, Erzurum, pp.1-25, 2018

Psikoseksüel Gelişim

in: Çocuk Gelişimi I, Ayşe PARLAK GÜROL, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, pp.1-29, 2018

Ortaokulda Öğrenim Gören Göçmen Aile Çocuklarının Beklentilerinin İncelenmesi

in: Zorunlu Göçler ve Doğurduğu Sosyal Travmalar, ÖZPOLAT, VAHAP, Editor, Hegem Yayınları-Ankara, pp.293, 2018

Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Gelişimi ve Cinsel Eğitim

in: Çocuk Gelişimi-2, Öztürk Aynal, Ş., Editor, Eğiten Kitap Yayınevi, Ankara, pp.71-91, 2017

The Situation of the Children's Home in Turkey

in: Recent Advances in Health Sciences, A.Adil Çamlı, Bilal Ak, Ramiz Arabacı, Recep Efe, Editor, St.Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofia, pp.427-436, 2016

Metrics

Publication

120

Citation (WoS)

25

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

9

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

58

H-Index (TrDizin)

4

Project

4

Thesis Advisory

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals