YGS Sınavına Giren Ergenlerin Sınav Kaygılarının Ergen Görüşlerine Göre İncelenmesi


AYDOĞDU F. , POLAT B., POLAT A., POLAT M., İRİCE N.

3.Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2016, ss.103

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.103

Özet

Yükseköğretime Geçiş Sınavları,  gençlerin belirli alanlardaki yeterliliklerinin belirlenerek yeterliliklerine göre yükseköğretim kurumlarına yerleşmelerine olanak sağlayan sınavlardır.  Bu sınavlar gençlere meslek edindirmede ilk basamağı oluşturması açısından önemlidir. Sınavlarda gençlerin yeterliliklerini ortaya koymalarında yapılacak en önemli düzenlemelerden birisi kaygının en üst düzeyde olduğu sınav süresince rahat bir ortamda sınava girmelerini sağlamaktır.

Araştırmada, Yükseköğretime Geçiş Sınavına giren öğrencilerin sınav süresince sınav kaygılarını etkileyen durumların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 13 Mart 2016 tarihinde gerçekleşen YGS sınavı bitiminde tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen 4 okulda sınava giren öğrencilerden aynı yolla seçilen ve gönüllülük esasına göre belirlenen 60 ergen araştırmaya dahil edilmiştir. Katılımcılara araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır.  Görüşme formunda, “ Sınav kaygınızı etkileyen fiziki ortamdan kaynaklı sorunlar nelerdir?”, “ Sınav kaygınız etkileyen gözetmenlerden kaynaklı sorunlar nelerdir?”, “ Sınav kaygınızı etkileyen sınava giren diğer ergenlerden kaynaklı sorunlar nelerdir?”, “ Sınav süresince kaygınız etkileyen diğer sorunlar nelerdir?” ve “ Sınav kaygısını azaltmak için ne gibi uygulamalara yer verilmelidir?” şeklinde sorular yer almıştır. Araştırmada betimsel analiz yapılmıştır.

Araştırma bulgularında, ergenlerin sınav kaygılarını etkileyen fiziki ortamdan, gözetmenlerden ve sınava girenlerden kaynaklı sorunlar ve sınav kaygısını azaltmak için neler yapılması gerektiği konusunda önemli bulgulara ulaşılmıştır. Sonuçlar bildiri tam metininde paylaşılacaktır.