Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sanat Etkinlikleri Konusundaki Görüşlerinin Öğretmenlik Uygulaması Kapsamında İncelenmesi


Aydoğdu F., Ayanoğlu M.

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.40, no.2, pp.699-726, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 40 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.699-726
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırma okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması kapsamında sanat etkinlikleri konusunda görüşlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla araştırmaya Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği programı dördüncü sınıfında öğrenim gören öğretmen adayları arasından araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 30 öğretmen adayı dahil edilmiştir. Araştırma kapsamında katılımcılara araştırmacılar tarafından geliştirilen “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” uygulanmıştır. Görüşme formunda, okul öncesi öğretmen adaylarına sanat etkinliklerinin çocuklara katkıları, öğretmenlik uygulamasında en çok yer verdikleri etkinlik türleri ve sanat etkinliği kapsamında yaptıkları etkinlikler, sanat etkinliği uygulamada karşılaştıkları güçlükler ve önerilerini belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. Araştırmadan elde edilen veriler betimsel analiz yapılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmen adaylarının sanat etkinliklerinin çocukların çok yönlü gelişimine katkı sağladığını belirttikleri, daha çok küçük kas becerileri geliştirmeye yönelik etkinliklere yer verdikleri, malzeme temini, zaman kısıtlılığı ve etkinlik bulmada sorun yaşamalarının sanat etkinliği yapmalarında engel oluşturduğu belirlenmiştir. Ayrıca sanat etkinliklerini diğer etkinliklerle bütünleştirmenin, okulun malzeme temin etmesinin ve lisans eğitiminde sanatsal derslere daha fazla yer verilmesinin sanat etkinliklerinin uygulanması konusunda katkıları olacağı yönünde görüş bildirmişlerdir.