Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The Effect of Visual Feedback in Teaching BasketballSkills

Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.25, no.2, pp.677-688, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Evaluation of the pedagogical formation courses in previous and current physical education and sports teacher training programs

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.4, no.4, pp.2153-2164, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Articles Published in Other Journals

Where The Limit Of Normality And Abnormality In The Mind Begins And Ends

Innovare Journal of Social Sciences,, vol.10, no.5, pp.1-6, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Akıl Arıza Yaptığında ve Normalliğin Sınırları

TÜRKİYE BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ DERGİSİ, vol.5, no.10, pp.91-100, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

An Overview of the Abnormal Concept Through Mental Health

CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY, vol.14, no.1, pp.174-184, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

A study on developing a self-efficacy scale: sample of Kyrgyz prospective teachers.

The Journal of International Education Science, vol.27, no.8, pp.12-26, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Kaygı Bağlamında Engelli Bireye Sahip Ebeveynler Üzerine Bir Değerlendirme

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL (SMART JOURNAL), vol.7, no.43, pp.643-647, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

İşitme Yetersizliği Olan Ailelerin Çocuklarının Ruh Sağlığı

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), vol.7, no.80, pp.1292-1297, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Evlat Sorumluluğuna Dini ve Felsefi Bakış

International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, vol.7, no.45, pp.1014-1021, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

My Learned Helplessness is Accelerating toSelf-Handicapping

Psychology and Behavioral Science International Journal, vol.14, no.4, pp.137-141, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

A Mental Health Problem: Dementia

East African Scholars Journal of Psychology and Behavioural Sciences, vol.2, no.2, pp.9-14, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

UNIVERSUM: ПСИХОЛОГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ, vol.13, no.67, pp.14-22, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Psychology of Poverty - Don’t the Poor Have a Place on Earth?

Journal Of Neurology and Neurosurgery, vol.12, no.4, pp.83-85, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

PRINCIPLES AND TECHNIQUES OF OPTIMAL THERAPY

Scientific journal "Universum: Psychology and Education", vol.7, no.1, pp.1-7, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Loss of Nationality and Psychoneurotic Identity

Psychology and Psychotherapy: Research Study, vol.3, no.2, pp.1-7, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

BİZ BABADAN BÖYLE GÖRDÜK-EVLAT SORUMLULUĞU

YAŞAM BECERİLERİ PSİKOLOJİ DERGİSİ, vol.3, no.5, pp.13-22, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

DEĞERLER EĞİTİMİ VE KİŞİLİK

TheJournal of Social Sciences, vol.6, no.36, pp.140-149, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

A Forecast On The Post-Traumatic Development Of Healthcare Workers

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, no.73, pp.1-25, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

KÖRLER ÜLKESİNDE HEM GÖRMEKHEM DE SAĞIR OLMAK SUÇTUR!!!

The Journal of Social Science, vol.3, no.5, pp.314-321, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

NÖROLOJİK DİL DEĞİŞİMİ BAĞLAMINDA OPTİMAL TERAPİ

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.81, pp.71-83, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Kendilik Psikolojisi Bağlamında Optimal Terapi

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science, vol.5, no.29, pp.52-66, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Değerler Psikolojisi Bağlamında Optimal Terapi

The Journal of Social Science, vol.2, no.2, pp.183-194, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

TRAVMA SONRASI ORTAYA ÇIKAN PSİKOLOJİK BOZUKLUKLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

The Journal of Social Science, vol.2, no.4, pp.136-159, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Karar Heuristikleri Bağlamında Optimal Terapi

The Journal of Kesit Academy, vol.4, no.16, pp.541-563, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Şiddetin Çığlığı Travma

Social Sciences Studies Journal, vol.4, no.21, pp.3152-3164, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Psikolojik Travmalardan Korunma ve Tedavi

The Journal of Kesit Academy, vol.4, no.14, pp.216-230, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Psikolojik Travmayı Yordamada Yeni Bir Teori Denemesi (Çift Sarılı Yumurta Teorisi)

The Journal of International Education Science, vol.5, no.15, pp.235-250, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Evlat Sorumluluğu Beklentisi Ölçeği Türkçe Uyarlaması, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, vol.4, no.18, pp.1865-1875, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Ahlaki Karakterin Değişmezliği: Onur

The Journal of Kesit Academy, vol.4, no.13, pp.64-79, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

İNTİHAR ETMİYORSAK YAŞAYALIM BARİ!!! (TRAVMA TERAPİSİ VE TRAVMADA PSİKOEĞİTİM)

Al- Farabi International Journal on Social Sciences, vol.1, no.3, pp.463-486, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Travma Sonrası Gelişim, Büyüme, Kimlik Gelişimi ve Sosyal İlişkiler

Researcher:Social Science Studies, vol.5, no.4, pp.858-872, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

PSİKOLOJİK TRAVMANIN İNSANLIK KADAR ESKİ TARİHİ

The Journal of Social Science, vol.3, no.5, pp.104-117, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

TRAUMATIC I AND DOUBLE-WRAPPED EGG

SOCIAL SCIENCESSTUDIES JOURNAL, vol.3, no.6, pp.685-698, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARIN TOPLUMA UYUMU VE REHBERLİĞİN ÖNEMİ

Researcher:Social Science Studies, vol.5, no.8, pp.296-316, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

FARKINDA MIYIZ?(BİLİŞSEL FARKINDALIK İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞUN İÇRELLEŞMESİ)

Kesit Akademi Dergisi, vol.3, no.7, pp.167-189, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

The Effect of Türkish Cildren s Street Games Upon The Respect Value Of Secondery Education Students

European Journal of Education Studies, vol.1, no.4, pp.74-84, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Investigating the Decision Heuristics of CandidateTeachers Who are Different in Their Responsibility Controls

Universal Journal of Educational Research, vol.4, no.7, pp.1744-1749, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Can I Solve the Problem

American Journal of Applied Psychology, vol.4, no.1, pp.1-10, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

The Development of Will Perception Scale and Practice in a Psychoeducation Program with Its Validity and Reliability

Educational Research and reviews, vol.9, no.21, pp.1125-1132, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Sorumluluk Duygusu ve Davranışı Ölçeğinin GeliştirilmesiGüvenirliği ve Geçerliği

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.4, no.7, pp.343-357, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

SALDIRGANLIK, PSİKOLOJİK ŞİDDET VE DUYGUSAL ZEKÂ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Akademik Bakış, no.35, pp.1-14, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Development of a Turkish respect inventory for values education: Validity and reliability

World Applied Sciences Journal, vol.20, no.3, pp.450-457, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

Eğitim Yöneticilerinin Öğretmenler Tarafından Algılanan Liderlik Stillerinin Değerlendirilmesi

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.1, no.4, pp.234-240, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

BİLGİSAYAR FOBİSİ: SEBEPLER VE SONUÇLAR ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, vol.., no.30, pp.1-11, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

PERSONAL RESPONSIBILITY IN THE CONTEXTSELF-KNOWLEDGE OF HUMAN AND HUMAN NATURE

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.2, pp.370-388, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

KİŞİSEL SORUMLULUK BAĞLAMINDAİNSANIN KENDİNİ TANIMASI VE İNSAN DOĞASI

uluslararası hakemli akademik ve sosyal bilimler dergisi, vol.2, no.3, pp.370-388, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

EXAMINATION OF THE LEVELS OF SOCIAL SKILLS ANDPSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF TEACHER CANDIDATE

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, no.1, pp.83-101, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Etik Mi? Ahlak Mı? Modernite Mi? Medeniyet Mi? (Değerler Eğitimine Sosyal Psikolojik Bir Yaklaşım)

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.5, pp.63-87, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Kişisel Sorumluluk Bağlamında Kariyer Seçimini Etkileyen Sosyal Psikolojik Faktörler

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi:, vol.2, no.3, pp.81-96, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Kişisel Sosyal Ulusal Ve Küresel Sorumluluk Bağlamında Toplumun Yeniden İnşası Mekân

Pamukkale ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.8, pp.137-148, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Duyuşsal Alan Öğrenilerinden Sevgi ve Sevgi Kuramları

ODÜ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.1, no.2, pp.135-149, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Tanrı Sen Ve Ben Üçümüzün Yolu

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, vol.10, no.2, pp.41-57, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Benlik Kavramı Ve Benliğin Gelişimi Bilen Benliğe Gereksinim Var Mı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.12, no.2, pp.21-37, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Benlik-Kavramı Ve Benliğin Gelişimi Bilen Benliğe Gereksinim Var Mı?

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, pp.21-37, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

KİŞİSEL SORUMLULUK BAĞLAMINDA ÖZNEL VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ(SOSYAL PSİKOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME)

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜELEKTRONİK DERGİSİ, vol.2, no.2, pp.46-58, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Affection And Affectional Theories Of Sensational field

Journal of Social Sciences Research, no.1, pp.135-149, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Demokratik Eğitim Politikası (Eleştirel Bir Yaklaşım)

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, pp.111-130, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Cinsiyet ve Branşa Göre Akademik Başarı Durumları ile Öğrenme Stillerinin İncelenmesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.42, no.1, pp.69-86, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmalarında Evren Örneklem Sorunu

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, no.15, pp.394-422, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Demorkatik Eğitim Politikası

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, pp.111-129, 2007 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Eğitim Bilimleri Araştırmalarında Geçerlik Ve Güvenirlik Sorunsalı

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.69-89, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Saldırganlığın psikolojik-kültürel boyutu ve Vandalizm

Doğu Anadolu Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, vol.3, no.1, pp.144-149, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Eğitim Bilimleri ve İnternet

Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.52-57, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

From The Etiology Of The Mind To The Epistemology (States Of Mind Between West And East)

III. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Konya, Turkey, 20 - 22 May 2022, pp.47-48 Sustainable Development

Psychology of Poverty - Don’xxt the Poor Have a Place on Earth?

4.International EMI Entrepreneurship Social Scşences Congress, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2019 Sustainable Development

A NEW WAY OF LEARNING AND WELL-BEING BIBLIOTHERAPY

Internatıonal Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 30 October - 03 November 2018, pp.68-83

ŞİDDET! NEREYE KADAR? POLİTİK, ETNİK VE PSİKO-SOSYAL-KÜLTÜREL ŞİDDET

II.INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, vol.1, pp.941

Visiting Scholar

Visitin Scholar-UMKC, 17 June - 17 September 2013

Sorumluluk Duygusu ve Davranışı Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik Ve Güvenirliği

19. Eğitim Bilimleri kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 16 - 18 September 2010, vol.1, no.1

Bilgisayar Korkusu Üzerine Bir Durum Çalışması

3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2009

Books & Book Chapters

Covıd-19 Öncesi Ve Pandemi Sürecinde İlaç Kullanım Değişikliğinin Belirlenmesi (Erzincan İli Örneği)

in: SAĞLIK BİLİMLERİ Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler 3, Prof. Dr. Belgin SIRIKEN; Dr. Öğr. Üyesi Ayhan GÜLER, Editor, IVPE-Cetinje, Montenegro, Cetinje, pp.171-194, 2021

Narsistik Ben

Çınaraltı Yayınları, İstanbul, 2020

ŞİZOFRENİK BEN

çınaraltı yayın dağıtım, İstanbul, 2019

Nevrotik Ben

ÇINARALTI YAYIN DAĞITIM, İstanbul, 2019

KARAKTER GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

in: TOPLUMSAL PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI, Talas, Mustafa, Editor, Iksad Publications, Ankara, pp.105-142, 2019

TRAVMATİK BEN (TRAVMA PSİKOLOJİSİ)

ÇINARALTI YAYIN DAĞITIM, İstanbul, 2018

Değerler Neye Değer

Gece Kitaplığı, Ankara, 2016

Narsistik Ben

Gece Kittaplığı, Ankara, 2016

Anarşik

Gece Kitaplığı, Ankara, 2015

Sorumluluk Eğitimi

VİZE YAYINCILIK, Ankara, 2015

Karizma

Gece Kitaplığı, Ankara, 2014

AHLAK VE SORUMLULUK

GECE KİTAPLIĞI, Ankara, 2014

Okul Öncesi Öğretmen Yeterlilikleri

in: Erken Çocukluk Eğitimi, Tümkaya Songül, Gülaçtı Fikret, Editor, Pegem Yayıncılık, Ankara, pp.197-232, 2014

Yarına Kalmak Adına Sorumluluk Eğitimi/

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2001