BİZ BABADAN BÖYLE GÖRDÜK-EVLAT SORUMLULUĞU


Creative Commons License

ÖZEN Y. , Er E.

YAŞAM BECERİLERİ PSİKOLOJİ DERGİSİ, cilt.3, sa.5, ss.13-22, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 5
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: YAŞAM BECERİLERİ PSİKOLOJİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.13-22

Özet

Yetişkin bireyin ebeveyninin kontrolünden tamamen çıkamaması patolojik bağımlılığın göstergesi olarak düşünülmemelidir. Sağlıklı yetişkin bireyin, ebeveyninin otoritesinden tam olarak sıyrılamamasından kasıt yetişkin bireyin şu anda özerk ve kendisi için önemli kararlar alabiliyor olmasında ebeveyninin kendisine yardımcı olduğunun farkında olmasıdır. Evlat, ebeveyninin kendisi için yaptıklarını ve kendisinin şu anda olduğu kişi olmasına katkı sağladığını kabul ettiği zaman ebeveynine karşı minnettarlık duygusu da beslemektedir. Bu da evladın ebeveynine karşı sevgi ve minnettarlık duygusunu birlikte hissetmesine sebep olmaktadır. Evlat sorumluluğu ebeveyn ve evlat bakış açış açısıyla incelenebilmektedir. Bu kavram evladın ebeveynine yönelik sorumluluğunu temsil etmekle birlikte ebeveynin evladından beklentisini de içermektedir. Evlat sorumluluğunu açıklayan birçok anlayış bulunmaktadır. Bu çalışmada evlat sorumluluğu kavramı detaylı şekilde incelenerek literatüre katkıda bulunulmuştur. 

The inability of the adult person to be completely out of the parent's control should not be considered as an indicator of pathological dependence. The fact that a healthy adult individual is not able to fully comprehend his or her parent's authority is that he is aware that the adult individual is now autonomous and can help him take important decisions. The children also expresses gratitude towards his parents when he acknowledges that his parents have done for him and helped him to be who he is. This causes the children to feel a sense of love and gratitude towards his parents. Filial responsibility is examined with the perspective of parent and child. This concept represents that responsibility of children towards parent. Also, it includes that expectation of parent from their children. There are a lot of comprehension about filial responsibility. In this study, concept of filial responsibility is examined particularly and contributed to the literature