The Effect of Visual Feedback in Teaching BasketballSkills


Creative Commons License

Özen Y.

Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.25, no.2, pp.677-688, 2017 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 2
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.677-688
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

This study was realized to investigate whether there is any effect of visual (video) feedback on the academic achievement of 41 volunteer students (23 male, 18 female )in the teaching basketball skills. Student t test was applied to the data obtained for independent groups. According to the participation in visual feedback activities, there was no significant difference between academic achievements of female experimental and control groups (p>0.05) while significant differences were detected statistically (p<0.05) between academic achievements of male experimental and control groups. As a result, the application of visual feedback was recommended for teaching all skill teaching since it has positive effects on the status of academic achievement

Bu çalışma basketbol becerilerinin öğretiminde görsel (video) geri bildirimin akademik başarı üzerinde bir etkisinin olup olmadığını incelemek için 41 (23 erkek,18 kız) gönüllü öğrenci üzerinde gerçekleştirildi. Elde edilen verilere bağımsız gruplar için Student t testi uygulanmıştır. Görsel geri bildirim etkinliğine katılma durumuna göre erkek öğrencilerin Denek ve kontrol gruplarının akademik başarı durumlar arasında (p< 0.05) düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilirken kız öğrencilerde anlamlı bir fark (p> 0.05) görülmemiştir. Sonuç olarak, görsel geri bildirim uygulamasının akademik başarı durumları üzerindeki olumlu etkilerinden dolayı tüm beceri alanlarının öğretiminde uygulanması önerilmektedir