Ahlaki Karakterin Değişmezliği: Onur


Creative Commons License

Özen Y.

The Journal of Kesit Academy, vol.4, no.13, pp.64-79, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 13
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.18020/kesit.1386
  • Journal Name: The Journal of Kesit Academy
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source, MLA - Modern Language Association Database, Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.64-79
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

Among the most contentious issues for centuries in theology and philosophy of human dignity, in modern times, but especially after the Second World War, a concept that has been built on human rights has become. Indeed, over time, the scope of human rights, even if there has been intense debate on issues such as classification and limitation, the rights arising as a result of long struggles Revealed regard to purpose, has been a common consensus. For this purpose, the protection of human dignity. All fundamental rights are evaluated as necessary for the sake of hu

Yüzyıllar boyu teoloji ve felsefenin en tartışmalı konuları arasında yer alan insan onuru, modern zamanlarda, ama özellikle de ikinci dünya savaşından sonra, insan haklarının üzerine inşa edildiği bir kavram haline gelmiştir. Gerçekten zaman içinde, insan haklarının kapsamı, tasnifi ve sınırlandırılması gibi konularda yoğun tartışmalar yaşanmış olsa bile, uzun süren mücadelelerin sonucunda ortaya çıkan bu hakların yöneldikleri amaç hususunda, yaygın bir mutabakat olmuştur. Bu amaç, insan onurunun korunmasıdır. Bütün temel haklar insan onuru için gerekli görülmüşlerdir. İnsan onurundan kaynaklanırlar ve onun bağımsızlaşmış parçalarıdır. İnsan onuru, insanın tinsel bir varlık olarak özgürlük ve bilinç içinde bağımsız, karar vermesi ve çevresine etkili olması amacına yöneliktir. İnsan Onurunun Korunması ilkesi ile insana, insan oluşu nedeniyle tinsel ve sosyal bir değer verilmesini ve saygı gösterilmesini isteme hakkı tanınmaktadır.