Değerler Psikolojisi Bağlamında Optimal Terapi


Creative Commons License

ÖZEN Y.

The Journal of Social Science, cilt.2, ss.183-194, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: The Journal of Social Science
  • Sayfa Sayıları: ss.183-194

Özet

Bu çalışmada değerler psikolojisinin optimal yaşam üzerindeki etkisi ve optimal terapide kullanılması üzerinde durulmuştur. Her bireyin değerler sistemi, ilkeleri ve öncelik verdiği konular farklı olabilir. Farklı değerlere, önceliklere ve ilkelere sahip kişiler, sözde aynı çevreyi farklı biçimde algılayabilirler. Çevredeki farklı uyarıcılara öncelikle tepki verebilirler. Mesela adaletin her şeyden önemli olduğuna inanan bir kişi, aynı ortamda bulunan pek çok kişinin fark etmediği bir haksızlığı hemen fark edebilir ve bu duruma tepki gösterebilir. Estetiğe önem ve öncelik veren başka bir kişi, aynı ortamdaki diğer kişilerin fark etmediği bir güzelliği hemen fark edebilir ve bunu takdir edebilir. O halde değerlerimizde, önceliklerimizde ya da ilkelerimizde gözlemlenen bu tür bireysel farklılıklar bir zaaf değil, aksine toplumsal yaşamımızı zenginleştiren bir yönümüzdür. Bir kimsenin değer sıralamasının birinci sırasında bulunan değer onun temel değeridir. Teorik olarak, varlığı mümkün olan bütün değerler bir kimseye verildiği zaman onların bir sıralaması yaptırılınca şahsın en yukarıya koyduğu değer onun her şeyden daha fazla kıymet verdiği şeydir. Psikoloji değer problemini felsefeden daha farklı bir şekilde ele alır. Psikolojide değerin önemi onun objektif bir esasa dayanıp dayanmamasında değil, fakat insan davranışlarının yol göstericisi olarak oynadığı roldedir. Bu bakımdan psikolog değeri sadece bir inanç olarak alır ve bu ona yeter.

In this study, the value of psychology on the optimal life effect and the optimal therapeutic use of psychology is emphasized. Each individual's values system, principles and priorities may be different. People with different values, priorities and principles can perceive the same environment in a different way. Different stimuli in the environment can react first. For example, a person who believes that justice is more important than anything can immediately recognize and react to an injustice that many people in the same environment do not notice. Another person who gives importance and priority to esthetics can immediately recognize and appreciate a beauty that other people in the same environment do not notice. Such individual differences observed in our values, in our priorities or in our principles are not a weakness, but rather a way of enriching our social life. The value found in the first of a person's value sequence is its base value. Theoretically, when all possible values are given to someone, when they are ordered, the value that the person puts up at the top is what he valued more than anything. Psychology deals with the value problem in a different way from philosophy.