Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of Attitudes and Knowledge of Teachers Regarding the Concept of Radiation

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.43, ss.245-260, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Examining the measurement and evaluation methods employed by professors in classes and the efficiency of these methods

IIB International Refereed Academic Socıal Sciences Journal, cilt.10, ss.21-36, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Investigation of radioactivity level in soil and drinking water samples collected from the city of Erzincan, Turkey

JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, cilt.292, ss.999-1006, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Examination in the Terms of Some Variables of Real Life Problems with Teacher Candidates Eyes

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.51, ss.867-872, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Measurement of relative K X-ray intensity ratio following radioactive decay and photoionization

NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS, cilt.254, ss.182-186, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The efficiency determination for Si Li detector in the 3 723 keV energy range

Canadian Journal Of Analytical Sciences And Spectroscopy, cilt.50, ss.108-115, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Emission probabilities of K X- and gamma-rays following Cr-51 and Ga-67 decay

APPLIED RADIATION AND ISOTOPES, cilt.62, ss.63-67, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Incoherent scattering of (241)[Am] gamma photons

SPECTROCHIMICA ACTA PART B-ATOMIC SPECTROSCOPY, cilt.57, ss.791-796, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Incoherent scattering functions for some elements with 23 <= Z <= 81

X-RAY SPECTROMETRY, cilt.31, ss.100-102, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Measurement of the incoherent scattering functions

RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY, cilt.58, ss.325-329, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Experimental studies on atomic form factors at 2 216Å 1 photon momentum transfer

Journal of Trace and Microprobe Techniques, cilt.18, ss.361-367, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determining Natural Radiation Level in River Water of Upper Euphrates (Karasu) Basin’s Part Located in Erzincan Province Borders

Journal of Physical Science and Application, cilt.8, ss.43-52, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Teaching Practices with Real Life Content inLight and Sound Learning Areas

Universal Journal of Educational Research, cilt.5, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effects on technology using efficacy of teacher candidates of education faculty curriculum

International Journal of Current Research, cilt.8, ss.32130-32137, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Undergraduate Students Attitudes Towards Radiation and Related Knowledge

Mevlana International Journal of Education (MIJE), cilt.6, ss.18-29, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aydınlatma elemanlarındaki ışık akısı azalmalarının yapay sinir ağları ile tahmini

Erzincan University Journal of Science and Technology, cilt.7, ss.19-36, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İLKÖĞRETİM 8 SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ2008 YILI ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMENGÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ VAN İLİÖRNEĞİ

Kastamonu Eğitim Dergisi (Kastamonu Education Journal), cilt.21, ss.303-320, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

erzincan eğitim fakültesinde öğrenim görmekteolan öğretmen adaylarının yöntem seçme ve dersi planlama becerileri

Erzincan üniversitesi Eğitim fakültesi der., cilt.6, ss.75-90, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relatıve Reflectıon Effıcıency of A Lif Crystal

Azerbaijan Journal of Physics, cilt.XVI, ss.607-609, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

226 Ra ve 241 Am radyoizotoplarının bozunmalarını takip eden gama ve X ışınlarının yayınlanma olasılıkları

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi (ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY), cilt.9, ss.97-104, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

L L L L Ll L Ll L and L L X ray intensity ratios for elements in the atomic range 68 Z 83 at 22 58 keV

Balkan Physics Letters, cilt.1301, ss.112-116, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

79 Au İçin Atomik Form Faktörlerinin Açısal Değişiminin Deneysel Olarak Ölçülmesi

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.158-164, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Analyzing of The Correlation Between Perceptions of Social Support And Academic Achievement In Science and Mathematics of Disadvantaged Students.

International Pegem Conference on Education/Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi, p496-497. 16-19 Eylül 2020, Diyarbakır, Türkiye, 16 - 19 Eylül 2020, cilt.1, ss.496-497

The Effect of The Bussed Primary School on Students’xx Attitude Towards Science Lesson.

International Pegem Conference on Education/Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 16 - 19 Eylül 2020, cilt.1, ss.502-503

Sosyoekonomik Bakımdan Dezavantajlı Öğrencilerin Bilişsel Esneklik ve Okula Bağlanma Durumları İle Fen ve Matematik Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 07 HAZİRAN 2020 KONYA. UBAK Uluslararası Bilimler Akademisi Derneği, Konya, Türkiye, 07 Haziran 2020, cilt.1, ss.239-251

Sağlık Çalışanlarının Radyasyon Tutumunu Belirleme Ölçeği Geliştirme ve Uygulama Çalışması

SADAB 4rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2019, cilt.1, ss.95

Öğretmen Adaylarının Bireysel Değerlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

I. Uluslararası Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Sempozyumu UBEST 20191st International Science, Education, Art Technology Symposium UBEST 2019, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, cilt.1, ss.397-402

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ MÜFREDATININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AL -FARABİ4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2019, ss.38

Fen Bilgisi Öğretmenliği Müfredatının Değerlendirilmesi

Al -Farabi 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2 - 05 Mayıs 2019

FARKLI SAÇILMA AÇILARINDA 59.54 KEV ENERJİDE KURŞUNUNL X-IŞINI DİFERANSİYEL TESİR KESİTLERİ

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARKONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 18 - 20 Ocak 2019, cilt.1

L X-RAY DIFFERENTIAL CROSS-SECTION OF LEAD AT SEVERAL SCATTERING ANGLES AT 59.54 KEV

II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 18 - 20 Ocak 2019

Örnek Olay Destekli İstasyon Tekniğinin Sosyobilimsel Konuların Öğretimi Üzerine Etkisi

II. International Congress on Science and Education 2018 (ICSE2018), Afyonkarahisar, Türkiye, 28 - 20 Ekim 2018, cilt.1, ss.8

Ortaokul Fen Bilimleri Dersinde Sorulan Sorular ile TIMSS Fen Bilimleri Sorularının Karşılaştırılması

International Learning Teaching and Educational Research Congress (ILTER 2018), Amasya, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2018, cilt.1, ss.297

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE STEM EĞİTİMİ ETKİSİNİNİNCELENMESİ

STEMES 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCINECE,TECHNOLOGY, ENGINEERING, MATHEMATICS(STEM) AND EUCATIONAL SCIENCES (Uluslararası STEM ve Eğitim Bilimleri Kongresi), Muş, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, cilt.1, ss.114

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ STEM EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ METAFORLAR

STEMES 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCINECE,TECHNOLOGY, ENGINEERING, MATHEMATICS (STEM) AND EUCATIONAL SCIENCES (Uluslararası STEM ve Eğitim Bilimleri Kongresi), Muş, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, cilt.1, ss.318-319

MONTESSORİ YAKLAŞIM TEMELLİ STEM ETKİNLİKLERİNİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

STEMES 2018INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCINECE,TECHNOLOGY, ENGINEERING, MATHEMATICS(STEM) AND EUCATIONAL SCIENCES (Uluslararası STEM ve Eğitim Bilimleri Kongresi), Muş, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, cilt.1, ss.265-266

ASTRONOMİ KONULARI İÇİN TASARLANAN ÖĞRENME İSTASYONLARININ 7. SINIF ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ

I. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, Uşak, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2017, cilt.1, ss.242-244

Investigation of Heavy Metal Concentrations in Soils at the Central Settlements of Erzincan- Turkey

Sixth Bozok Science Workshop: Studies from Nuclei to Nanomaterials withApplications, Yozgat, Türkiye, 23 - 25 Ağustos 2017, cilt.13, ss.26-27

Öğrenme istasyonlarının yıldız kelimesi içeren astronomi kavramlarına ait zihinsel modellere etkisi

12. UFBMEK (12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi), Eylül 2016, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, cilt.1, ss.154

THE EFFECT OF MAGNETIZATION ON X RAY FLUORESCENCE CROSS SECTIONS

Fifth Bozok Science Workshop, Nano Carbon Materials and Their Applications, (Beşinci Bozok Bilim Çalıştayı: Nano Karbon Malzemeler ve Uygulamaları), Yozgat, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2016, cilt.12, ss.17-18

The effect of real lıfe orıented teachıng practıces on learnıng about lıght and sound

XVII IOSTE SYMPOSIUM Science and Technology Education for a Peaceful and Equitable World19, Braga/Portugal, Portekiz, 11 - 16 Temmuz 2016

OPINIONS ABOUT THE IMPROVEMENTS MADE IN ACCORDANCE WITH THE POLICIES OF THE EUROPEAN UNION SCIENCE EDUCATION COURSE IN TURKEY

International Conference on Research in Education and Science (ICRES, Muğla, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016

The effect of entertaınıng educatıonal materıals on students scıence course metaphors

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), BODRUM/ MUĞLA, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016, cilt.1, ss.164

Sağlık Çalışanları İçin Radyasyon Kavramına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Development of Attitudes Scale Towards Concept Radiation for Health Care Staff

ULUSAL RADYOLOJİ TENİSYENLERİ KONGRESİ VE MEME RAYOLOJİ SEMPOZYUMU (RADYOTEK 2016), Antalya, Türkiye, 14 - 20 Nisan 2016

Lisans Öğrencilerinin Radyasyon İle İlgili Tutum ve Bilginlerinin Araştırılması

11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Çevre ve Sağlık Eğitimi), Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014, ss.391

Sivil Havacılık Sektörünün Ulusal ve Uluslar Arası Düzeyde İncelenmesi

7. Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu Kongresi (ÜSİMP)-Erciyes Üniversitesi, KAYSERİ, Kayseri, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 2014

Doğu Anadolu Bölgesindeki İklim Değişikliğine Bağlı Yenilenebilir Enerji Potansiyelinin İncelenmesi

7. Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu Kongresi (ÜSİMP) 22-23 Mayıs 2014 Erciyes Üniversitesi, KAYSERİ, Kayseri, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 2014

Üniversitelere Bağlı Alternatif Enerji Kaynakları Bölümlerinin Sanayi Açısından Önemi

7. Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu Kongresi (ÜSİMP) Erciyes Üniversitesi, KAYSERİ, Kayseri, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 2014

Üniversitelerdeki Havacılık Bölümlerinin Sektörle İşbirliği.

7. Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu Kongresi (ÜSİMP) Erciyes Üniversitesi, KAYSERİ, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 2014

Instructors’ usage of real-life problems in their lessons and some difficulties that they encounter

IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2012, ss.365-366

Examination in The Terms of Some Variables of Real Life Problems With Teacher Candidates Eyes

World Conference on Design, Arts and Education., Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.867-872

Instructors Usage of Real Life Problems in Their Lessons And Some Difficulties That They Encounter 4 7 Mayıs 2012

IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2012, ss.365-366

Measurement of incoherent scattering differential cross sections of 241Am gamma photons

Hellenic-Turkish International physics Conference, Bodrum and Kos, 10 - 15 Eylül 2001, cilt.1, ss.193

The usage of ınstructional technologies by lecturers

World Conference on Educational Technology Researcher., Antalya, Türkiye, 04 Nisan 2011, cilt.28, ss.435-438

Study of developing a scale of attitude towards radiation

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES–2011), Bahcesehir University, İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011

Study of developing a scale of attitude towards radiation

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011, cilt.15, ss.918-921 identifier

The usage of instructional technologies by lecturers (Examples of Erzincan)

World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Nicosia, CYPRUS, 5 - 09 Temmuz 2011, cilt.28 identifier identifier

Natural Radioactivity Levels in Soil Samples From Erzincan Region of Eastern Turkey

Chemical Physics Congress IX, İzmir Institute of Technology, Altmyunus Hotel – Çeşme, ÇEŞME/ İZMİR, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2010, ss.84

Erzincan İl Merkezi ve Merkeze Yakın Yerleşim Yerlerinde Toprak Örneklerindeki Eser Element Miktarlarının Belirlenmesi

Turkısh Physıcal Socıety 27th. Internatıonal Physıcs Congress, Istanbul University, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2010, ss.97

İlköğretim 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yeni Öğretim Programının Uygulanması İle İlgili Öğretmen Görüşleri

1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi-Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi ile EPÖDER İşbirliği/ BALİKESİR, Balıkesir, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2010

İlköğretim 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yeni Öğretim Programının Uygulanması İle İlgili Öğretmen Görüşleri

1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi-Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi ile EPÖDER İşbirliği/ BALİKESİR, Balıkesir, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2010

Erzincan Kaplıca Sularındaki Doğal Radyoaktivite Düzeyi

X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla, Türkiye, 6 - 09 Ekim 2009

Atom numarası 68 Z 83 olan elementler için 32.89 keV enerjide L/L, L/L, Ll/L, Ll/L ve L/L X-Işını şiddet oranlarının ölçülmesi

XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi-Gazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Ankara, Ankara, Türkiye, 23 - 26 Haziran 2009

L L L L Ll L Ll L and L L X ray intensity ratios for elements in the atomic range 68 Z 83 at 22 58 keV

24 th International Physics Congress of Turkish Physical Society, Malatya, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2007, ss.112-116

Widths Asimmetries and Energy Shıfts of The K and L Series X Ray Lınes of The Some Tın Compounds

Türk Fizik Derneği Uluslararası Fizik Kongresi, BODRUM/ MUĞLA, Türkiye, 25 - 28 Ağustos 2008

Measurements of The Total Molecular Differential Attenuation Coefficients For Scattering of Gamma Rays At Some Compounds

Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum/MUĞLA, Türkiye, 25 - 28 Ağustos 2008, ss.338

Emisson probabilities of KX and G rays following I 131 and Xe 131 decay

2005 Dünya Fizik Yılı Türk Fizik Derneği 23. Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2005, ss.426

Emisson probabilities of KX- and -rays following 51Cr and 67Ga decay, 14–17 Eylül – TÜRKİYE,

Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, Bodrum, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2004, ss.358

Maddeyi Tanıma Ünitesinin Kavratılmasında Görsel Öğretim Materyallerinin Etkisi Üzerine Bir Araştırma

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-5) Özet kitapçığı s. 53. 16-18 Eylül 2002. ODTU, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2002, ss.53

Öğrenci sayısının fen bilgisi laboratuarı dersinin hedeflerini gerçekleştirme düzeyine etkisi.

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-5) ODTU, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2002, ss.285-292

45-125 A Saçılma aralığında 79Au tarafından 59.5 keV’lik -ışınlarının Koherent Saçılması

III. Ulusal Atom ve Molekül Fiziği Sempozyumu- Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Erzurum, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2000

22Z82 Aralığındaki Bazı Elementlerin İnkoherent Saçılma Fonksiyonu

III. Ulusal Atom ve Molekül Fiziği Sempozyumu Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Erzurum, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2000

Al, Fe, Zn, Nb, Sn ve Ta Elementlerinin İnkoherent Saçılma Fonksiyonu

TFD 18 (Türk Fizik Derneği 18. Fizik Kongresi) Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Adana, Türkiye, 25 - 28 Ekim 1999

Koherent ve Compton Scattering Diferansiyel Tesir Kesitleri Oranlarının 55 ve 115 için 26 Z  82 Atomik Element Bölgesinde Atom numarasına Göre değişimi

TFD 18 (Türk Fizik Derneği 18. Fizik Kongresi) Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Adana, Türkiye, 25 - 28 Ekim 1999

Ti, Ni, Zn, In, Au ve Pb Numunelerinde İnkoherent Saçılma Fonksiyonunun Ölçülmesi

II. Ulusal Atom ve Molekül Fiziği Sempozyumu-Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Eylül 1998