Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Aralık 2017 Tez Savunma (Doktora)

  Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Doktora Tez Savunma sınavına jüri üyesi

 • Aralık 2017 Doktora Yeterlik Sınavı

  Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü

  Doktora yeterlik sınavına jüri üyesi

 • Aralık 2017 Akademik Kadroya Atama

  Erzincan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda

  Dr. Murat GÜLNAHAR’ın Doçentlik kadrosuna atanması

 • Kasım 2017 Doçentlik Sınavı

  ÜAK Doçentlik Sınav Jürisi

  Dr. Hatice Gülay ALGÜL’ın Doçentlik Sınav Jürisi

 • Ekim 2017 Doçentlik Sınavı

  ÜAK Doçentlik Sınav Jürisi

  Dr. Berna ÇATIKKAŞ' ın Doçentlik Sözlü Sınavın

 • Ekim 2017 Doçentlik Sınavı

  ÜAK Doçentlik Sınav Jürisi

  Dr. Nina TUNÇEL'in Doçentlik Sınav Jürisi

 • Eylül 2017 Akademik Kadroya Atama

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

  DOÇ.DR. SAKİNE SERAP AVGIN İN PROFESÖR KADROSUNA ATANMAYA İSTEKLİ

 • Temmuz 2017 Tez Savunma (Doktora)

  Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  Doktora tez sınavında jüri üyesi

 • Temmuz 2016 Tez Savunma (Doktora)

  Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  U, Pb, Hf, Sm ve Sb ELEMENTLERİNİN BAZI L ALTTABAKA X-IŞINLARININ AÇISAL DAĞILIMLARININ DENEYSEL TAYİNİ

 • Temmuz 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Erzincan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

  Avrupa Birliği Fen Eğitimi Politikalarına Göre Türkiye’de Fen Derslerinde Yapılan İyileştirmeler Hakkında Paydaş Görüşleri

 • Temmuz 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Erzincan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

  Hüsna AYVAZOĞLU'NUN YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI

 • Nisan 2016 Tez Savunma (Doktora)

  Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İYİ BİR EĞİTİM ORTAMI İÇİN YEDİ İLKE VE MODELLERLE BİRLİKTE KULLANILMASININ 7. SINIF MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÜNİTESİNİN ANLAŞILMASINA ETKİSİ

 • Ocak 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Erzincan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

  ZERRİN TOK'UN YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI

 • Aralık 2015 Tez Savunma (Doktora)

  Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FOTOELEKTRİK OLAYI MODELLEMELERİ VE SLOW MOTİON ANİMASYONLA ÖĞRENMELERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

 • Ekim 2015 Tez Savunma (Doktora)

  Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  AKTİF ÖĞRENME UYGULAMALARIYLA YAPILAN FİZİK ÖĞRETİMİNİN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL MUHAKEME BECERİLERİNE VE AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ

 • Temmuz 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Erzincan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

  Serap Özgür ÇELİK'in YÜKSEK LİSAN TEZ SAVUNMASI

 • Ocak 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Erzincan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

  ASLIHAN TAŞPOLAT'IN YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI

 • Ocak 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Erzincan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

  Hamidiye GENÇ'İN YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI

 • Aralık 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Erzincan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

  MEHMED KAVAZ'İN YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI

 • Kasım 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Erzincan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

  TUBA KARENOĞULLARI'İN YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI

 • Eylül 2014 Tez Savunma (Doktora)

  Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  ORTAÖĞRETİM 11. SINIF ELEKTROMANYETİZMA ÜNİTESİNDE 7E MODELİNİN ÖĞRENCİLERİN KAVRAMSAL BAŞARILARINA ETKİSİ

 • Ağustos 2014 Tez Savunma (Doktora)

  Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  AYHAN AKSAKALLI'NIN DOKTORA TEZ SAVUNMASI

 • Haziran 2014 Tez Savunma (Doktora)

  Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

  BURCU AKÇAI'NIN DOKTORA TEZ SAVUNMASI

 • Ağustos 2012 Tez Savunma (Doktora)

  Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  M. SAİD AKAR'IN DOKTORA TEZ SAVUNMASI

 • Mayıs 2011 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Erzincan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

  MEHMET KARAŞAHİN'İN YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI

 • Şubat 2011 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Erzincan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

  MEHMET TERZİ'NİN YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI

 • Eylül 2010 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Erzincan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

  YUNUS KÜTÜKÇÜ'NUN YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI

Bilimsel Hakemlikler

 • Ekim 2018 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER EĞİTİMİ DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2018 TÜBITAK - 2232 YURDA DÖNÜS ARASTIRMA BURS PROGRAMI BURSIYER DEGERLENDIRME

  Diğer Dergiler

 • Temmuz 2018 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Mayıs 2018 TÜRK FİZİK DERGİSİ

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2018 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje