Araştırma Alanları

 • Sosyal ve Beşeri Bilimler

 • Eğitim

 • İlköğretim

 • Fen Bilgisi Öğretmenliği

 • İlköğretim Fen ve Matematik Öğretmenliği

 • Fen Bilimleri Eğitimi

 • Fizik Eğitimi

 • Fizik

 • Atom ve Molekül Fiziği

 • Atomik Özellikler ve Fotonla Etkileşmeler

 • Nükleer Fizik

 • Radyoaktif bozunum ve in-beam spektroskopi

 • Temel Bilimler