Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

No Eastern and Central European Left Behind: A Cross Country Regression for Fertility, Human Capital and Market Economy

JOURNAL OF INTERNATIONAL DEVELOPMENT, cilt.41, ss.78-89, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AÇIK İNOVASYONUN KURGULANMASI ve TÜRKİYE’DEKİ KISITLI GELİŞMELER

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, cilt.15, ss.29-39, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

SES DAVRANIŞ DEĞİŞTİRE MODELİ: DAVRANIŞSAL İKTİSATTA AKTİF KARAR VERME VE HAREKETE GEÇİRME

Uluslararası Bankacılık, Ekonomi ve Yönetim Araştırmalar Dergisi, cilt.3, ss.93-123, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Duygulara ve Yaşam Tarzına Dayalı Tipleme (Personas) Çalışması

Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi, cilt.7, ss.80-99, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Risk Sermayesinin Yüksek Maliyeti ve Startuplar’ın İzlemesi Gereken Yatırım Stratejisi

İstanbul İktisat Dergisi, cilt.70, ss.229-245, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Riskten Kaçınma: Kaybetme Korkusu

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.50-75, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Odaklanma: Steve Jobs Yöntemi

Verimlilik Dergisi, cilt.2, ss.195-206, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ürün, Kullanıcı Ve Müşteri Odaklı Yaklaşımların Karşılaştırılması

Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi, cilt.6, ss.35-46, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kullanıcının Bağlamının Önemi ve Bağlamsal Sorgulama

Istanbul Management Journal, cilt.87, ss.1-25, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çalışanlara Hisse Opsiyonu Planlamasının Sebepleri, Şartları ve İşleyişi

Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.145-156, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Riskten Kaçınma: Kaybetme Korkusu

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, cilt.12, ss.50-75, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TASARIM DÜŞÜNCESİ İNOVASYON MODELİYLE ÖZLÜK DOSYALAMA SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi, cilt.1, ss.9-17, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kalkınamamış Yöreler İçin İnovatif Yol: Amerikan Fırsat Bölgesi Vergi Teşvik Yatırım Yasası

Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.19, ss.265-274, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

360 DERECE EMPATETİK DEĞERLENDİRME METODUYLA EKİP İLİŞKİSİNİ GELİŞTİRME

Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi, cilt.2, ss.1-14, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Atölye Çalışmaları: Kullanıcı Deneyiminde Ortak Kurgulama Mekanizması

Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar, cilt.3, ss.15-24, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ETNOGRAFİK METOT UYGULAMALARI VE KULLANICI GÜNLÜK HARİTASI ÖRNEK ÇALIŞMASI

İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.161-181, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tasarım Düşüncesi İnovasyon Uygulaması: Kamu Sektöründe Vaka Çalışması

Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.38-49, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Cultural, Social, Emotional and Cognitive Aspects of Corruption in Turkey

Journal of Economy Culture and Society, ss.1-12, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

WHY DOES TURKEY FAIL AS A NEW ENTRANT ON ECONOMIC CITIZENSHIP MARKET?

Uluslararası Yönetim Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi, cilt.7, ss.55-67, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Economic Citizenship: Is It Worthy Investment?

Fiscaoeconomia, cilt.3, ss.76-98, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

SONUÇ ODAKLI ÇALIŞMA ORTAMI İLE VERİMLİLİĞİN VE MOTİVASYONUN ARTTIRILMASI

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.58-71, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Empati Geliştirme Metotları

Bucak İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.94-124, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Entelektüel Sermayenin Kodlanması

Bilgi Yönetimi, cilt.2, ss.11-29, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kullanıcı Gerçekten Ne İster? Etnografik Metotları İle Derinlemesine Araştırma

Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.3, ss.1-25, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

FARKLI BAKIŞ AÇISI KAZANMAK İÇİN BEYİN FIRTINASI MODELLERİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, cilt.10, ss.15-24, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kullanıcı Deneyiminde Bağlamsal Analiz Yöntemleri: Senaryo, Görev Haritası ve Bilgi Mimarisi Oluşturmak

Ekonomi,İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.64-87, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Disruptive Government Program for Innovation and Entrepreneurship Hub: Startup Chile

International Journal of Information Technology and Business Management, cilt.45, ss.112-120, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Multiple Approaches to Technology Integration into Education

International Journal of Educational Research and Technology,, cilt.41, ss.78-89, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Listing Foreign Firms on Nasdaq and NYSE: Impact of Venture Capital and Research Institute

iBusiness, cilt.47, ss.112-120, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

An Analysis of the Competition for University Entrance Test

An Analysis of the Competition for University Entrance Test, cilt.31, ss.75-81, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Relationship between Education and Foreign Direct Investment: Testing the Inverse U Shape

Journal of Economic and Political Studies,, cilt.4, ss.90-95, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Macro Economic Analysis of Child Labour in Sub-Saharan

Developing Country Studies, cilt.11, ss.80-85, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Does Venture Capital Spur Patenting? Evidence from State-Level Cross-Section Data for the United States

Technology and Investment, cilt.65, ss.105-115, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Innovation and Investment: Nasdaq-Listed Companies of Israel

Technology and Investment, cilt.44, ss.230-241, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fertility and Education: A Panel Data Analysis for Middle East

Journal of Developing Areas, cilt.21, ss.45-55, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kitap & Kitap Bölümleri

Ekonomik ve Mali Reformlar

Kitap Dost Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2010

Görünmez Değerler

Kitap Dost Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2010

Yüksek Öğrenimin Finansmanı

Mephisto Kitabevi, İstanbul, 2007

Kalkınma Ekonomisi

Mephisto Kitabevi, İstanbul, 2006