Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gökgöl Mağarası ve Turizm Potansiyeli

TURKISH STUDIES, cilt.4, ss.1621-1641, 2009 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Authentic Social Studies Teaching: The Effect of Semantic Geo-media Material on Learning

Review of International Geographical Education Online, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A nutritional evaluation of the berry of a new grape: 'Karaerik' (Vitis vinifera L.)

International Journal of Food Studies, cilt.7, ss.98-116, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Sosyal Bilgilerin Otantik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

International Journal of Social Science Research, cilt.6, ss.46-65, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Afyonkarahisar Turizmi Hakkındaki Algıları

Anadolu Journal of Educational Sciences International, cilt.7, ss.458-485, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kutadgu Biligde Türk Yemek Adabı ve Kültürü

Journal of Turkish Studies, cilt.12, ss.335-348, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SERBEST ZAMAN OKUMALARININ SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARIYI YORDAMAYA ETKİSİ

Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.176-201, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Otlukbeli Gölü'nün Rekreasyon Potansiyeli

Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, ss.127-134, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cinsiyet Faktörünün Ortaokul 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Olgunluk Düzeyine Etkisi

Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, cilt.2, ss.20-32, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Seyahatnamelere Göre Erzincan'da Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hayat

Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, ss.59-71, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A New Approach to Layer Models at Web based Geographical Information Systems

Procedia - Social and Behavioral Sciences, ss.308-317, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Taşrada bir vakıf

Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, ss.345-351, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Siyasallaşan mekan, mekanlaşan siyaset

Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, ss.107-115, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğin Türkülerinin Coğrafî Analizi

E-TURKİSH STUDİES (ELEKTRONİK), cilt.7, ss.253-274, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İnternet Tabanlı Bir Coğrafî Bilgi Sistemi Uygulaması: Seyyah

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, no.2, ss.111-130, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Küresel Vatandaşlık Eğitiminin Uluslararası Sorunların Çözümündeki Rolü

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, cilt.5, ss.277-289, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Jeoekonomik Önemi Giderek Artan Bir Enerji Kaynağı : Doğalgaz

e-Turkish Studies (elektronik), cilt.6, ss.119-136, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Jeoekonomik Önemi Giderek artan bir enerji kaynağı:Doğalgaz

Turkish Studies, cilt.6, ss.119-136, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sivas İlinin Eğitim Özellikleri

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.1-20, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'de Çevre Eğitimi Alanında Yapılmış Küresel Isınma ve Sera Etkisi Konulu Akademik Araştırmaların Sonuçlarının İncelenmesi

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.39-54, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Web Haritalama Hizmetleri (WMS)Uygulamalarının Teknik ve Performans Bakımından İncelenmesi

e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), ss.403-432, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'de Lojistik Köy Uygulamaları ve Yeni Bir Lojistik Köy Önerisi

e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), ss.49-71, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Erzincan Atasözlerinin Coğrafi Analizi

TURKISH STUDIES, cilt.5, ss.862-877, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gökgöl Mağarası ve Turizm Potansiyeli

e-Turkish Studies (elektronik), cilt.4, ss.1621-1641, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Erzincan Atasözlerinin Coğrafi Analizi

e-Turkish Studies (elektronik), cilt.4, ss.253-274, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“XIII. ve XIV. Yüzyıl Seyyahlarına Göre Deşt-İ Kıpçak ve Türkistan’da Mutfak Kültürü”

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, no.2, ss.307-319, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

XIII. ve XIV. Yüzyıl Seyyahlarına Göre Deşt-i Kıpçak ve Türkistan'da Mutfak Kültürü

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, cilt.2, ss.307-318, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’nin Dünya Mirası Listesi’ndeki Yeri ve Yeni Bir Aday Önerisi

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.81-106, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hafik Gölü ve Yakın Çevresinin Turizm Olanakları

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.1-24, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ekolojik Faktörlerin Karaerik Üzüm Çeşidi Yetiştiriciliğine Etkileri

Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.2, ss.39-62, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Nehir Tipi Santrallerin Türkiye`nin Hidroelektrik Üretimindeki Yeri

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.1-25, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı ve Türkiye Jeopolitiğine Etkileri

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.229-248, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2000 Genel Nüfus Sayımına Eleştirel Bir Bakış: Erzincan Örneği

Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.10, ss.31-46, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Alternatif Turizm Merkezi Olmaya Aday Bir İlçe: Kemaliye

Afyon Kocatepe Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.207-236, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kelkit İlçesinde Coğrafî Faktörlerin Örgün Eğitim Üzerindeki Etkileri

Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.8, ss.169-188, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Coğrafya Dersleri Yazılı Sınav Sorularının Bilişsel Düzeyleri

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.13-21, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kelkit`in (Gümüşhane) Fonksiyonel Özellikleri

Türk Dünyası Araştırmaları, ss.203-231, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kelkit ve Çevresinde Yaylacılık

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.117-134, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’de Mevsimlik Göçlere Bir Örnek: Gezici Tarım İşçiliği

Tücaum 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 06 October 2018, ss.412-423

Pınarbaşı İlçesinde Arazi Kullanımı

I. PINARBAŞI (AZİZİYE) SEMPOZYUMU10-12 MAYIS 2018 / KAYSERİ, Kayseri, Türkiye, 10 - 12 May 2018, ss.30-31

Beytülmakdis Bereket Daireleri Teorisi’nin Jeopolitik Analizi

”2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (INCSOS 2018)”, Kudüs, İsrail, 23 - 25 March 2018, ss.328-329

YENİ AVRASYACILIK VE ORTADOĞU JEOPOLİTİĞİ

I. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİMBİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 December 2017, cilt.1, ss.213-214

AHISKA SORUNUYLA ÖZDEŞLEŞMİŞ BİR DERGİ: BİZİM AHISKA

ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU, Erzincan, Türkiye, 11 - 13 May 2017, cilt.1, ss.567-574

Göçmen Aileye Sahip Olan Ve Olmayan Ergenlerin Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi

Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 11 - 13 May 2017, ss.367-380

SOSYAL BİLGİLERDE OTANTİK ÖĞRENME: YÖNTEM, TEKNİK VE YENİ YAKLAŞIMLAR

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI, 4 - 06 May 2017

SOSYAL BİLGİLERDE GEO-MEDYA

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI, 4 - 06 May 2017

SOSYAL BİLGİLERDE OTANTİK ÖĞRENME: YÖNTEM, TEKNİK VE YENİ YAKLAŞIMLAR

VI. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Eskişehir, Türkiye, 04 May 2017 - 06 May 2018, ss.481

KAVRAM ÖĞRENMEDE YENİ BİR MODEL: DİNAMİK KAVRAM BULUTU

VI. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 May 2017, ss.673

Donetsk'ten Erzincan'a: Ahıska sürgünlerinin son göçü

TÜCAUM ULUSLARARASI COĞRAFYA SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 13 - 14 October 2016, ss.327-343

Ocak Köyünün (Kemaliye) İnanç Turizmi Bakımından Yeri ve Önemi

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 September - 01 October 2016

Karaerik (Cimin) Üzümünün Erzincan Ekonomisine ve Tanıtımına Katkıları

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 September - 01 October 2016

Phenolics and Antioxidant Capacity of Erzincan Black Grape (Vitis vinifera'Karaerik'

Symposium on Euroasian Biodiversity, Antalya, Türkiye, 23 - 27 May 2016, ss.265

Yeni Bölgesel Gelişmelerin Türkiye'nin Enerji Jeopolitiğine Etkileri

COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 21 - 23 May 2015

Erzincan Kent Turizm Bilgi Sistemi

Türkiye Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 June 2013

Erzincan Ovası'nda Belediye Örgütlü Yerleşmelerin Fonksiyonel Özellikleri

1. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 28 - 30 May 2012, ss.1089-1099

Küresel Vatandaşlık Eğitiminin Uluslararası Sorunların Çözümündeki Rolü

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Aksaray, Türkiye, 20 - 22 April 2012

Kemaliye İlçesi Web Tabanlı Turizm Bilgi Sistemi

Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 10 September 2011, ss.275-286

Tarım İstatistiklerinin Derlenmesinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Ulusal Coğrafya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 September 2005, ss.441-446

Kitap & Kitap Bölümleri

Genel Coğrafya

BİTKİ COĞRAFYASI, TOPRAK COĞRAFYASI, HİDROGRAFYA, HAKKI YAZICI, M. KÜRŞAT KOCA, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.144-175, 2017

Coğrafya'ya Adanmış Bir Ömür Prof. Dr. Hayati DOĞANAY

Hocam Prof. Dr. Hayati Doğanay, Prof. Dr. Serhat ZAMAN, Doç. Dr. Ogün COŞKUN, Editör, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.27-30, 2015

Genel Coğrafya

Bitki Coğrafyası, Hakkı Yazıcı, Mehmet Kürşat Koca, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.159-169, 2012

Genel Coğrafya

Toprak Coğrafyası, Hakkı Yazıcı, Mehmet Kürşat Koca, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.151-158, 2012

Genel Coğrafya

Hidrografya, Hakkı Yazıcı, Mehmet Kürşat Koca, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.138-150, 2012

Şiran İlçesinin Coğrafyası

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2007

Üzümü (Cimin)

Üzümlü'ye Genel Bakış, Erdal AKPINAR, Fevzi SARIÇİÇEK, Yusuf AKSUN, Editör, Doğu Yayınları, Erzincan, ss.281-334, 2004

Üzümlü (Cimin)

Üzümlü İlçesinin Coğrafyası, Erdal AKPINAR, Fevzi SARIÇİÇEK, Yusuf AKSUN, Editör, Doğu Yayınları, Erzincan, ss.70-110, 2004