Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Taşrada bir vakıf

Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi , no.2, pp.345-351, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Eğin Türkülerinin Coğrafî Analizi

E-TURKİSH STUDİES (ELEKTRONİK) , vol.7, no.4, pp.253-274, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

9 Haziran 2022 Erzincan Seli

IV. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2022), Karabük, Turkey, 07 October 2022, pp.250-251

Yeni Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattının Türk Dünyasının jeopolitiğine Etkisi

Geçmişten Geleceğe Türk Dünyası Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 09 October 2022

A New Method To Solve The Problem Of Mısconceptıon: Augmented Realıty

8. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 17 - 19 November 2021, pp.252-253

METAPHORICAL PERCEPTIONS OF SOCIAL STUDIES TEACHER

ULUSLARARASI ANKARA KONGRESİ, Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2021, pp.62 Sustainable Development

İSTATİSTİKİ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLANDIRMASINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ: TRA1 BÖLGESİ ÖRNEĞİ

20. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Erzincan, Turkey, 20 - 21 May 2021, pp.99 Sustainable Development

Teachers \’xxViews On The İmpact Of Home Visits inElementary Schools

IV. International Applied Social Sciences Congress, 23 - 24 October 2020, pp.360

Yeni Gıda Jeopolitiği ve Türkiye Jeopolitiğine Etkileri

I. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 October 2019, pp.425-426

Kaşgarlı’nın Sayısallaştırılan Haritası: Kanıt Temelli Politik Okuryazarlık ile Bilgiyi Yapılandırmak

II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2019), Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.645-646

Öğretim Materyali Olarak Coğrafi Terimler Sözlükleri

II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2019), Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.147-148

Pınarbaşı İlçesinde Arazi Kullanımı

I. PINARBAŞI (AZİZİYE) SEMPOZYUMU10-12 MAYIS 2018 / KAYSERİ, Kayseri, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.300-320 Sustainable Development

Türkiye’de Mevsimlik Göçlere Bir Örnek: Gezici Tarım İşçiliği

Tücaum 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 06 October 2018, pp.412-423

Beytülmakdis Bereket Daireleri Teorisi’nin Jeopolitik Analizi

”2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (INCSOS 2018)”, Al-Quds, Palestine, 23 - 25 March 2018, pp.328-329

YENİ AVRASYACILIK VE ORTADOĞU JEOPOLİTİĞİ

I. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİMBİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2017, vol.1, pp.213-214

AHISKA SORUNUYLA ÖZDEŞLEŞMİŞ BİR DERGİ: BİZİM AHISKA

ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU, Erzincan, Turkey, 11 - 13 May 2017, vol.1, pp.567-574

Göçmen Aileye Sahip Olan Ve Olmayan Ergenlerin Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi

Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.367-380 Sustainable Development

Sugars and organic acids in berries of Erzincan black grape (Vitis vinifera ’xxKaraerik’xx)

International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, Antalya, Turkey, 9 - 11 May 2017, pp.1348

Kutadgu Bilig de Türk Yemek Adabı ve Kültürü

İCRES, Aydın, Turkey, 18 - 21 May 2017, pp.150

SOSYAL BİLGİLERDE GEO-MEDYA

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.125

SOSYAL BİLGİLERDE OTANTİK ÖĞRENME: YÖNTEM, TEKNİK VE YENİ YAKLAŞIMLAR

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.120

Donetsk'ten Erzincan'a: Ahıska sürgünlerinin son göçü

TÜCAUM ULUSLARARASI COĞRAFYA SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 13 - 14 October 2016, pp.327-343

Ocak Köyünün (Kemaliye) İnanç Turizmi Bakımından Yeri ve Önemi

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, pp.120-130

Karaerik (Cimin) Üzümünün Erzincan Ekonomisine ve Tanıtımına Katkıları

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, pp.300-305

Yeni Bölgesel Gelişmelerin Türkiye'nin Enerji Jeopolitiğine Etkileri

COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015

Erzincan Kent Turizm Bilgi Sistemi

Türkiye Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, 19 - 21 June 2013

Erzincan Ovası'nda Belediye Örgütlü Yerleşmelerin Fonksiyonel Özellikleri

1. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 28 - 30 May 2012, pp.1089-1099

Küresel Vatandaşlık Eğitiminin Uluslararası Sorunların Çözümündeki Rolü

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 20 - 22 April 2012

Kemaliye İlçesi Web Tabanlı Turizm Bilgi Sistemi

Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, 7 - 10 September 2011, pp.277-286

Tarım İstatistiklerinin Derlenmesinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Ulusal Coğrafya Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 - 30 September 2005, pp.441-446

Books & Book Chapters

Hocam Prof. Dr. Hayati Doğanay

in: Coğrafya'ya Adanmış Bir Ömür Prof. Dr. Hayati DOĞANAY, Prof. Dr. Serhat ZAMAN, Doç. Dr. Ogün COŞKUN, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.27-30, 2015

Bitki Coğrafyası

in: Genel Coğrafya, hakkı Yazıcı Kürşat Koca, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.135-148, 2012

Toprak Coğrafyası

in: Genel Coğrafya, Hakkı Yazıcı, Mehmet Kürşat Koca, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.151-158, 2012

Hidrografya

in: Genel Coğrafya, Hakkı Yazıcı, Mehmet Kürşat Koca, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.138-150, 2012

Şiran İlçesinin Coğrafyası

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2007

Üzümlü'ye Genel Bakış

in: Üzümü (Cimin), Erdal AKPINAR, Fevzi SARIÇİÇEK, Yusuf AKSUN, Editor, Doğu Yayınları, Erzincan, pp.281-334, 2004

Üzümlü İlçesinin Coğrafyası

in: Üzümlü (Cimin), Erdal AKPINAR, Fevzi SARIÇİÇEK, Yusuf AKSUN, Editor, Doğu Yayınları, Erzincan, pp.70-110, 2004

Metrics

Publication

97

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

15

H-Index (Scopus)

3

Citation (Scholar)

4

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

6

H-Index (TrDizin)

1

Project

6

Thesis Advisory

14

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals