Eğitim Bilgileri

2014 - 2019

2014 - 2019

Doktora

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Türkiye

2012 - 2014

2012 - 2014

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü , Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Türkiye

2007 - 2011

2007 - 2011

Lisans

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Doktora

Anneler tarafından uygulanan uyarlanmış fiziksel aktiviteprogramının otizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların iletişim becerileri üzerindeki etkliliğinin incelenmesi

Gazi Üniversitesi

2014

2014

Yüksek Lisans

Lise düzeyinde öğrenim gören ve okullararası spor müsbakalarına katılan sporcu öğrencilerin güdülenme ve saldırganık düzeylerinin incelenmesi

Gazi Üniversitesi

Araştırma Alanları

Beden Eğitimi ve Spor

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

2012 - 2019

2012 - 2019

Araştırma Görevlisi

Gazi Üniversitesi

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

THE EFFECT OF SPORTS HIGH SCHOOL STUDENTS ’xx EMPATHIC TENDENCY LEVEL ON COGNITIVE FLEXIBILITY: A STRUCTURAL EQUALITY MODEL

GÜNGÖR N. B. , ESENTÜRK O. K.

International Journal of Education Technology and Scientific Researches, cilt.5, ss.131-159, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Üniversite Spor Ortamı Ölçeği (ÜSOÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

YILMAZ A., ESENTÜRK O. K.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.15, ss.125-144, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

ÖĞRENCİLERİN BAKIŞ AÇISI İLE SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ: BİR SWOT ANALİZİ

KURTİPEK S., GÜNGÖR N. B. , ESENTÜRK O. K. , İLHAN E. L. , YENEL İ. F.

SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.18, ss.187-194, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Beden Eğitimi ve Spor Dersi Sınıf Değerlendirme Atmosferi Ölçeği (Besdsdaö): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ESENTÜRK O. K. , YILMAZ A.

Turkish Studies (Elektronik), cilt.15, ss.195-211, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Antrenör Kişilerarası Davranış Tarzı Ölçeği: Geçerlik-Güvenirlik Çalışması

ESENTÜRK O. K.

CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, ss.304-314, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Yöneticiliğe Yönelim Nedenleri

ESENTÜRK O. K. , GÜNGÖR N. B.

SPORMETRE, cilt.17, ss.250-264, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Sporcu Ergenlerde Psikolojik Sağlamlık

ÇELİK O. B. , TEKKURŞUN DEMİR G., İLHAN E. L. , CİCİOĞLU H. İ. , ESENTÜRK O. K.

CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Fiziksel Aktivite Programının Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeyine Etkisi

ESENTÜRK O. K.

Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

The sport tactical skills inventory (TACSIS) adaptation study

YARAYAN Y. E. , ESENTÜRK O. K. , İLHAN E. L.

International Journal of Sport, Exercise Training Sciences, cilt.5, ss.129-137, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Beden Eğitimi Öğretmeni Kişilerarası Öz-Yeterlik Ölçeği’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

ESENTÜRK O. K. , YILMAZ A., İLHAN E. L. , KAN A.

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

The Prosocial-Antisocial Behavior and Empathic Skill Levels of Wheelchair Basketball Players in Sports

SEZEN BALÇIKANLI G., İLHAN E. L. , ESENTÜRK O. K. , ÇELİK O. B.

International Journal of Disabilities Sports and Health Sciences, cilt.2, ss.1-11, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Opinions of Physical Education Teachers on the Concept of Sportsmanship

KOÇ Y. , ESENTÜRK O. K.

Journal of Education and Learning, cilt.7, ss.71-79, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Durumları veÖğretim Sürecinde Bu Duruma Yol Açan Nedenler: Karma AraştırmaYaklaşımı

YILMAZ A., ESENTÜRK O. K. , İLHAN E. L.

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Durumları veÖğretim Sürecinde Bu Duruma Yol Açan Nedenler: Karma AraştırmaYaklaşımı, cilt.26, ss.2091-2103, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Obez öğrencilerin beden eğitimi dersine karşı tutumlarının incelenmesi

ÇAVDAR E., İLHAN E. L. , ESENTÜRK O. K.

Journal of Human Sciences, cilt.15, ss.2493-2508, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

ÖZEL SPORCULARLA ÇALIŞAN ANTRENÖRLERİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SURAL V., İLHAN E. L. , ESENTÜRK O. K.

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.126-137, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Ortaokul öğrencilerinin ahlaki gelişimleri açısından sportmenlik yönelimleri

YILMAZ A., ESENTÜRK O. K. , İLHAN E. L.

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.14, ss.4969-4988, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Are the social anxieties of the student-athletes, the determinants of their self-esteem?

YILMAZ A., ESENTÜRK O. K. , ULAŞ M., İLHAN E. L.

Science, Moviment and Health, cilt.17, ss.552-558, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

The effect of physical activity program on trait anxiety and life satisfaction levels of adults

ESENTÜRK O. K. , YILMAZ A., YARIMKAYA E., İLHAN E. L.

Scinece, Moviment angd Health, cilt.17, ss.256-266, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Sports environment perceptions of preschool children

YILMAZ A., ESENTÜRK O. K. , PALA Ş., İLHAN E. L.

Science, Movement and Health, cilt.17, ss.247-255, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

2017

2017

Examination of social skill levels of badminton players

İLHAN E. L. , ESENTÜRK O. K. , ÇELİK O. B. , YILMAZ A., TEKKURŞUN DEMİR G.

Science, Movement and Health, cilt.17, ss.108-114, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Metaphoric perception of gifted students about physical education course and physical education teachers

YILMAZ A., ESENTÜRK O. K. , TEKKURŞUN DEMİR G., İLHAN E. L.

Journal of Education and Learning, cilt.6, ss.220-234, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Evaluatıon of The Extracurrıcular Sportıve Actıvıtıes From The Vıew of Physıcal Educatıon Teachers

ESENTÜRK O. K. , DEMİR G., YILMAZ A., İLHAN E. L.

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, cilt.16, ss.599-608, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Health Promotıng Lıfestyle Behavıors of Employees in Publıc Sector

YILMAZ A., DEMİR G., ESENTÜRK O. K.

Ovidius University Annals, Series Physical Education And Sport Science, Movement And Health, cilt.16, ss.285-292, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

The Effect Of Physıcal Actıvıty Program On Traıt Anxıety Level On Adults

ESENTÜRK O. K. , AKANDERE M., YARIMKAYA E., YILMAZ A.

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, cilt.16, ss.609-618, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Attitude scale of individuals having mental disabilities towards sports activities Validity and reliability study

İLHAN E. L. , ESENTÜRK O. K. , YARIMKAYA E.

International Journal of Human Sciences, cilt.13, ss.1141-1160, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

The Perceptıon of The Headmaster Towards Physıcal Educatıon Course

DEMİR G., YILMAZ A., ESENTÜRK O. K. , İLHAN E. L.

OvidiusUniversity Annals, Series Physical Education and Sport /SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, cilt.16, ss.430-441, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Why Does My Chıld Swım Mechanısm of Parent Guıdance

DEMİR G., YILMAZ A., ESENTÜRK O. K. , İLHAN E. L.

OvidiusUniversity Annals, Series Physical Education and Sport /SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, cilt.16, ss.442-448, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Investigation of time management skills of college students who play sports and don t play sports

ÇELİK O. B. , İLHAN E. L. , ESENTÜRK O. K.

Ovidius University Annals, Series Physical Education And Sport Science, Movement And Health, cilt.15, ss.602-609, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

The effect of teaching with dramatization on student achievement in science and tecnology course

İLHAN E. L. , ÇELİK O. B. , ESENTÜRK O. K. , KARAŞAHİNOĞLU T.

Ovidius University Annals, Series Physical Education And Sport Science, Movement And Health, cilt.15, ss.610-616, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Examination of high school students sportsmanlike conducts in physical education lessons according to some variability

ESENTÜRK O. K. , İLHAN E. L. , ÇELİK O. B.

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport Science, Movement and Health, cilt.15, ss.627-634, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Examination of self esteem levels according to some variables

ESENTÜRK O. K. , İLHAN E. L. , ÇELİK O. B.

Ovidius University Annals, Series Physical Education And Sport Science, Movement And Health, cilt.15, ss.596-601, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Zihinsel Engelli Bireylerde Sporun Etkilerine Yönelik Farkındalık Ölçeği Zebseyfö Geliştirme Çalışması

İLHAN E. L. , ESENTÜRK O. K.

CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.9, ss.19-36, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Conscious Awareness Level of Students of Sports Science

ESENTÜRK O. K.

2.Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi, 6 - 08 May 2020

2020

2020

GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON KAYNAKLARI İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

ESENTÜRK O. K.

2. ULUSLARARASI 23 NİSAN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 23 - 25 April 2020

2019

2019

Öğrencilerinin Bakış Açısı ile Spor Yöneticiliği Bölümü: Bir SWOT Analizi

KURTİPEK S., GÜNGÖR N. B. , ESENTÜRK O. K. , İLHAN E. L. , YENEL İ. F.

2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 April 2019

2019

2019

Sporculuk Düzeyi ve Sportif Kendine Güven İlişkisi

YARAYAN Y. E. , KURTİPEK S., ESENTÜRK O. K. , İLHAN E. L.

2. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPORTS FOR ALL AND WELLNESS, Antalya, Türkiye, 25 - 28 April 2019, ss.968-973

2017

2017

Sporcu Ergenlerde Psikolojik Sağlamlık

ÇELİK O. B. , TEKKURŞUN DEMİR G., İLHAN E. L. , CİCİOĞLU H. İ. , ESENTÜRK O. K.

15. International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 15 - 18 November 2017, ss.875

2017

2017

Özel Gereksinimli Çocuklarla Çalışan Antrenörlerin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi

SURAL V., İLHAN E. L. , ESENTÜRK O. K.

III. ULUSLARARASIENGELLİLERDEBEDEN EĞİTİM VE SPOR KONGRESİ, 20 - 21 October 2017, ss.130-131

2017

2017

Examination of student athletes social relations and commetments to school.

ÖZDEMİR İ., ESENTÜRK O. K. , YILMAZ A., İLHAN E. L.

The 17th International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport., 18 - 20 May 2017

2017

2017

Sports environment perception of preschool children.

YILMAZ A., ESENTÜRK O. K. , PALA Ş., İLHAN E. L.

17th International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport, 18 - 20 May 2017

2017

2017

The effect of physical activity program on trait anxciety and life satisfaction levels of adults

ESENTÜRK O. K. , YILMAZ A., YARIMKAYA E., İLHAN E. L.

The 17th International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport, 18 - 20 May 2017

2017

2017

Are the social anxiety of the students athletes, the determinents of their self-Esteem?

YILMAZ A., ESENTÜRK O. K. , ULAŞ M., İLHAN E. L.

17th International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport, 18 - 20 May 2017

2017

2017

Investigation social skill levels of the badminton players.

İLHAN E. L. , ESENTÜRK O. K. , ÇELİK O. B. , YILMAZ A., TEKKURŞUN DEMİR G.

The 17th International Scientific Conference Prespectives in Physical Education and Sport, 18 - 20 May 2017

2017

2017

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Ve Duygusal Emek Düzeylerinin İncelenmesi

ESENTÜRK O. K. , YILMAZ A., TONGA Z., İLHAN E. L.

IVthInternational EurasianEducationalResearch Congress, Denizli, Türkiye, 11 - 14 May 2017

2016

2016

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sportmenlik Kavramına İlişkin Görüşleri

ESENTÜRK O. K. , KOÇ Y.

14th International Sport Sciences Congress, 1 - 04 November 2016

2016

2016

Ortaokul Öğrencilerinin Ahlaki Gelişimleri Açısından Sportmenlik Yönelimleri

YILMAZ A., ESENTÜRK O. K. , İLHAN E. L.

III. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1 - 03 June 2016

2016

2016

Ders Dışı Sportif Etkinliklere Yönelik Okul Müdürlerinin Görüşleri

YILMAZ A., ESENTÜRK O. K. , DEMİR G., İLHAN E. L.

III. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1 - 03 June 2016

2016

2016

Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklardaki Spor Ortamı Algısı

CEYLAN D., TOPUZ E., ESENTÜRK O. K. , YILMAZ A., İLHAN E. L.

Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 27 - 29 May 2016

2016

2016

Perceptions of the school directors with respect to the physical education course

DEMİR G., YILMAZ A., ESENTÜRK O. K. , İLHAN E. L.

16th International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport, 20 - 21 May 2016

2016

2016

Why is my child swimming Parental guidance mechanism

DEMİR G., YILMAZ A., ESENTÜRK O. K. , İLHAN E. L.

16th International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport, 20 - 21 May 2016

2016

2016

health promoting life style bhaviors of employees in public sector

YILMAZ A., DEMİR G., ESENTÜRK O. K.

16th International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport, 20 - 21 May 2016

2016

2016

PHYSICAL EDUCATION LESSON IN THE VIEWS OF INTELLECTUAL DISABILITY INDIVIDUAL

İLHAN E. L. , ESENTÜRK O. K. , DEMİR G.

16th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, 20 - 21 May 2016

2016

2016

Evaluation of the Extracurricular Sportive Activities from the view of Physical Education Teachers

ESENTÜRK O. K. , DEMİR G., YILMAZ A., İLHAN E. L.

16th International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport, 20 - 21 May 2016

2016

2016

Metaphoric Perceptions of Gifted Students About Physical Education Course and Physical Education Teachers

YILMAZ A., ESENTÜRK O. K. , DEMİR G., İLHAN E. L.

16th International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport, 20 - 21 May 2016

2016

2016

The effect of physical activity program on trait anxiety level of adults

ESENTÜRK O. K. , YARIMKAYA E., AKANDERE M., YILMAZ A.

16th International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport, 20 - 21 May 2016

2015

2015

Lise Öğrencilerinin Değer Algılarının Farklı Değişkenlere Göreİncelenmesi

ESENTÜRK O. K. , YILMAZ A.

II. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Değerler Eğitimi Kongresi, Türkiye, 5 - 07 November 2015

2015

2015

University students awareness levels on the effects of sport in mentally retarded ındividuals

ESENTÜRK O. K. , KOÇ Y. , YARIMKAYA E., İLHAN E. L.

III. International Exercıse And Sport Psychology Congress, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 October 2015

2015

2015

THE EFFECT OF TEACHING WITH DRAMATIZATION ON STUDENT ACHIEVEMENT IN SCIENCE AND TECNOLOGY COURSE

İLHAN E. L. , ÇELİK O. B. , ESENTÜRK O. K. , KARAŞAHİNOĞLU T.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE“PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT”, 22 - 23 May 2015

2015

2015

SELF ESTEEM IN STUDENT ATHLETES

ESENTÜRK O. K. , İLHAN E. L. , ÇELİK O. B.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE“PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT”, 22 - 23 May 2015

2015

2015

EXAMINING HIGH SCHOOL STUDENTS SPORTSMANSHIP BEHAVIOURS IN PHYSICAL EDUCATION LESSON AGAINST CERTAIN VARIABLES

ESENTÜRK O. K. , İLHAN E. L. , ÇELİK O. B.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE“PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT”, 22 - 23 May 2015

2015

2015

INVESTIGATION OF TIME MANAGEMENT SKILLS OF COLLEGE STUDENTS WHO PLAY SPORTS AND DON T PLAY SPORTS

ÇELİK O. B. , İLHAN E. L. , ESENTÜRK O. K.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE“PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, 22 - 23 May 2015

2014

2014

The examination of learning styles of high school students

ULAŞ M., ŞENEL E., ESENTÜRK O. K.

13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 7 - 09 November 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

HER YÖNÜYLESPOR

İLHAN E. L. , ESENTÜRK O. K. , YARIMKAYA E.

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERDE ÖZELBEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN FARKINDALIK VETUTUM PERSPEKTİFİ, Gülten HERGÜNER, Editör, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, ss.229-250, 2019

2016

2016

Beden Eğitimi ve Gençlik Sporunda Pedagojik Olaylar

ESENTÜRK O. K.

GRETA: Greta'nın Yıldızının Parlaması İçin Aşamaları Gerçekleştirmek, AYAN, Sinan, Editör, Pegem A, Ankara, ss.153-168, 2016

2016

2016

Engellilerde Spor ve Sınıflandırma

İLHAN E. L. , ESENTÜRK O. K.

Zihinsel Engellilerde Spor, Atalay Güzel, Nevin; Kafa, Nihat, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.157-176, 2016

2016

2016

Beden eğitimi ve gençlik sporunda pedagojik olaylar

ESENTÜRK O. K.

ROB: Buz Hokeyindeki Yetenek: Yaş, Mahalle ve Antrenman, AYAN, Sinan, Editör, Pegem A, Ankara, ss.115-128, 2016

2016

2016

Beden Eğitimi ve Gençlik Sporunda Pedagojik Olaylar

ESENTÜRK O. K.

TERESA: "Mi Vida, Mi Futurro: Hayatım, Eğitimim, Geleceğim, AYAN, Sinan, Editör, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.97-188, 2016

2016

2016

Beden Eğitimi ve Gençlik Sporunda Pedagojik Olaylar

ESENTÜRK O. K.

ONNI: Finlandiya’xxda Şanslı Bir Genç, AYAN, Sinan, Editör, Pegem A, Ankara, ss.171-184, 2016

2016

2016

Beden Eğitimi ve Gençlik Sporunda Pedagojik Olaylar

ESENTÜRK O. K.

YASMİN: Spor Ortamda Kabul Edilemez Cinsel Davranışlara Dair Bilgi Edinme, AYAN, Sinan, Editör, Pegem A, Ankara, ss.131-150, 2016


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 2

h-indeksi (WOS): 1