Education Information

2014 - 2019

2014 - 2019

Doctorate

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Turkey

2012 - 2014

2012 - 2014

Postgraduate

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü , Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Turkey

2007 - 2011

2007 - 2011

Undergraduate

Erzincan Binali Yildirim University, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü, Turkey

Dissertations

2019

2019

Doctorate

Anneler tarafından uygulanan uyarlanmış fiziksel aktiviteprogramının otizm spektrum bozukluğu tanılı çocukların iletişim becerileri üzerindeki etkliliğinin incelenmesi

Gazi University

2014

2014

Postgraduate

Lise düzeyinde öğrenim gören ve okullararası spor müsbakalarına katılan sporcu öğrencilerin güdülenme ve saldırganık düzeylerinin incelenmesi

Gazi University

Research Areas

Physical Education and Sports

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Assistant Professor

Erzincan Binali Yildirim University, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü

2011 - Continues

2011 - Continues

Research Assistant

Erzincan Binali Yildirim University, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü

2012 - 2019

2012 - 2019

Research Assistant

Gazi University

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Distance Education Experiences of Physical Education and Sports Teachers: Covıd-19 Pandemic

Esentürk O. K. , Seçer E. , İlhan E. L.

Anatolia Sport Research, vol.2, no.2, pp.11-25, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

The Effect of Adapted Physical Activities Implemented by Mothers having Children with Autism Spectrum Disorder on the Mothers' Quality of Life

ESENTÜRK O. K. , Yarimkaya E.

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, vol.22, no.2, pp.343-367, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2020

2020

Sporcularla Sedanter Bireylerin Olumlu Düşünme Becerileri Üzerine Bir Karşılaştırma

ÇELİK O. B. , ESENTÜRK O. K. , İLHAN E. L.

Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, vol.4, no.1, pp.50-58, 2020 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

ORYANTİRİNG SPORCULARINDA ZİHİNSEL ANTRENMAN BECERİLERİ İLE ZİHİNSEL DAYANIKLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Dereli E., ESENTÜRK O. K. , ÇOLAKOĞLU F. F. , İLHAN E. L.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.71, pp.1131-1137, 2020 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

The Effects of Family-Mediated Physical Activities on Communication Skills of a Student with Autism Spectrum Disorders: A pilot study

Yarımkaya E., ESENTÜRK O. K. , İLHAN E. L.

International Journal of Disabilities Sports and Health Sciences, vol.3, no.1, pp.52-65, 2020 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

The novel Coronavirus (COVID-19) outbreak: Physical inactivity and children withAutism Spectrum Disorders

Yarımkaya E., Esentürk O. K.

Life Span and Disability, vol.23, no.1, pp.133-152, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development

2020

2020

Eğitmenlerin Bakış Açısıyla Pilatese Yönelme Sebepleri ve Alandaki Sorunlara Ait Görüşler

GÜNGÖR N. B. , ESENTÜRK O. K.

Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, vol.4, no.1, pp.35-49, 2020 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

The Effect of Sports High School Students’ Empathic Tendency Level on Cognitive Flexibility: A Structural Equality Model

GÜNGÖR N. B. , ESENTÜRK O. K.

International Journal of Education Technology and Scientific Researches, vol.5, no.11, pp.131-159, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

ÖĞRENCİLERİN BAKIŞ AÇISI İLE SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ: BİR SWOT ANALİZİ

KURTİPEK S., GÜNGÖR N. B. , ESENTÜRK O. K. , İLHAN E. L. , YENEL İ. F.

SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.18, no.1, pp.187-194, 2020 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

Üniversite Spor Ortamı Ölçeği (ÜSOÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

YILMAZ A., ESENTÜRK O. K.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.23, pp.125-144, 2020 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

Beden Eğitimi ve Spor Dersi Sınıf Değerlendirme Atmosferi Ölçeği (Besdsdaö): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ESENTÜRK O. K. , YILMAZ A.

Turkish Studies (Elektronik), vol.15, no.1, pp.195-211, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Fiziksel Aktivite Programının Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeyine Etkisi

ESENTÜRK O. K.

Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Yöneticiliğe Yönelim Nedenleri

ESENTÜRK O. K. , GÜNGÖR N. B.

SPORMETRE, vol.17, no.4, pp.250-264, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

Antrenör Kişilerarası Davranış Tarzı Ölçeği: Geçerlik-Güvenirlik Çalışması

ESENTÜRK O. K.

CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, pp.304-314, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

Sporcu Ergenlerde Psikolojik Sağlamlık

ÇELİK O. B. , TEKKURŞUN DEMİR G., İLHAN E. L. , CİCİOĞLU H. İ. , ESENTÜRK O. K.

CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

The sport tactical skills inventory (TACSIS) adaptation study

YARAYAN Y. E. , ESENTÜRK O. K. , İLHAN E. L.

International Journal of Sport, Exercise Training Sciences, vol.5, no.3, pp.129-137, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

The Prosocial-Antisocial Behavior and Empathic Skill Levels of Wheelchair Basketball Players in Sports

SEZEN BALÇIKANLI G., İLHAN E. L. , ESENTÜRK O. K. , ÇELİK O. B.

International Journal of Disabilities Sports and Health Sciences, vol.2, no.1, pp.1-11, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

An analysis of obese student’sattitudes towards physical education

ÇAVDAR E., İLHAN E. L. , ESENTÜRK O. K.

InternationalJournal of Human Sciences, vol.15, no.4, pp.2493-2508, 2018 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

Opinions of Physical Education Teachers on the Concept of Sportsmanship

KOÇ Y. , ESENTÜRK O. K.

Journal of Education and Learning, vol.7, no.1, pp.71-79, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

ÖZEL SPORCULARLA ÇALIŞAN ANTRENÖRLERİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SURAL V., İLHAN E. L. , ESENTÜRK O. K.

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.2, pp.126-137, 2018 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

Obez öğrencilerin beden eğitimi dersine karşı tutumlarının incelenmesi

ÇAVDAR E., İLHAN E. L. , ESENTÜRK O. K.

Journal of Human Sciences, vol.15, no.4, pp.2493-2508, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Durumları veÖğretim Sürecinde Bu Duruma Yol Açan Nedenler: Karma AraştırmaYaklaşımı

YILMAZ A., ESENTÜRK O. K. , İLHAN E. L.

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Durumları veÖğretim Sürecinde Bu Duruma Yol Açan Nedenler: Karma AraştırmaYaklaşımı, vol.26, no.6, pp.2091-2103, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Ortaokul öğrencilerinin ahlaki gelişimleri açısından sportmenlik yönelimleri

YILMAZ A., ESENTÜRK O. K. , İLHAN E. L.

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.14, no.4, pp.4969-4988, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Are the social anxieties of the student-athletes, the determinants of their self-esteem?

YILMAZ A., ESENTÜRK O. K. , ULAŞ M., İLHAN E. L.

Science, Moviment and Health, vol.17, no.2, pp.552-558, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

The effect of physical activity program on trait anxiety and life satisfaction levels of adults

ESENTÜRK O. K. , YILMAZ A., YARIMKAYA E., İLHAN E. L.

Scinece, Moviment angd Health, vol.17, no.2, pp.256-266, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Sports environment perceptions of preschool children

YILMAZ A., ESENTÜRK O. K. , PALA Ş., İLHAN E. L.

Science, Movement and Health, vol.17, no.2, pp.247-255, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

2017

2017

Examination of social skill levels of badminton players

İLHAN E. L. , ESENTÜRK O. K. , ÇELİK O. B. , YILMAZ A., TEKKURŞUN DEMİR G.

Science, Movement and Health, vol.17, no.2, pp.108-114, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Metaphoric perception of gifted students about physical education course and physical education teachers

YILMAZ A., ESENTÜRK O. K. , TEKKURŞUN DEMİR G., İLHAN E. L.

Journal of Education and Learning, vol.6, no.2, pp.220-234, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Attitude scale of individuals having mental disabilities towards sports activities Validity and reliability study

İLHAN E. L. , ESENTÜRK O. K. , YARIMKAYA E.

International Journal of Human Sciences, vol.13, no.1, pp.1141-1160, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Health Promotıng Lıfestyle Behavıors of Employees in Publıc Sector

YILMAZ A., DEMİR G., ESENTÜRK O. K.

Ovidius University Annals, Series Physical Education And Sport Science, Movement And Health, vol.16, no.2, pp.285-292, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

The Perceptıon of The Headmaster Towards Physıcal Educatıon Course

DEMİR G., YILMAZ A., ESENTÜRK O. K. , İLHAN E. L.

OvidiusUniversity Annals, Series Physical Education and Sport /SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, vol.16, no.2, pp.430-441, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Why Does My Chıld Swım Mechanısm of Parent Guıdance

DEMİR G., YILMAZ A., ESENTÜRK O. K. , İLHAN E. L.

OvidiusUniversity Annals, Series Physical Education and Sport /SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, vol.16, no.2, pp.442-448, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Evaluatıon of The Extracurrıcular Sportıve Actıvıtıes From The Vıew of Physıcal Educatıon Teachers

ESENTÜRK O. K. , DEMİR G., YILMAZ A., İLHAN E. L.

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, vol.16, no.2, pp.599-608, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

The Effect Of Physıcal Actıvıty Program On Traıt Anxıety Level On Adults

ESENTÜRK O. K. , AKANDERE M., YARIMKAYA E., YILMAZ A.

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, vol.16, no.2, pp.609-618, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Investigation of time management skills of college students who play sports and don t play sports

ÇELİK O. B. , İLHAN E. L. , ESENTÜRK O. K.

Ovidius University Annals, Series Physical Education And Sport Science, Movement And Health, vol.15, no.2, pp.602-609, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

The effect of teaching with dramatization on student achievement in science and tecnology course

İLHAN E. L. , ÇELİK O. B. , ESENTÜRK O. K. , KARAŞAHİNOĞLU T.

Ovidius University Annals, Series Physical Education And Sport Science, Movement And Health, vol.15, no.2, pp.610-616, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Examination of self esteem levels according to some variables

ESENTÜRK O. K. , İLHAN E. L. , ÇELİK O. B.

Ovidius University Annals, Series Physical Education And Sport Science, Movement And Health, vol.15, no.2, pp.596-601, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Examination of high school students sportsmanlike conducts in physical education lessons according to some variability

ESENTÜRK O. K. , İLHAN E. L. , ÇELİK O. B.

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport Science, Movement and Health, vol.15, no.2, pp.627-634, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Zihinsel Engelli Bireylerde Sporun Etkilerine Yönelik Farkındalık Ölçeği Zebseyfö Geliştirme Çalışması

İLHAN E. L. , ESENTÜRK O. K.

CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.9, no.1, pp.19-36, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Conscious Awareness Level of Students of Sports Science

ESENTÜRK O. K.

2.Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi, 6 - 08 May 2020

2020

2020

GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON KAYNAKLARI İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

ESENTÜRK O. K.

2. ULUSLARARASI 23 NİSAN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 23 - 25 April 2020

2019

2019

Sporculuk Düzeyi ve Sportif Kendine Güven İlişkisi

YARAYAN Y. E. , KURTİPEK S., ESENTÜRK O. K. , İLHAN E. L.

2. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPORTS FOR ALL AND WELLNESS, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.968-973

2019

2019

Öğrencilerinin Bakış Açısı ile Spor Yöneticiliği Bölümü: Bir SWOT Analizi

KURTİPEK S., GÜNGÖR N. B. , ESENTÜRK O. K. , İLHAN E. L. , YENEL İ. F.

2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019

2017

2017

Sporcu Ergenlerde Psikolojik Sağlamlık

ÇELİK O. B. , TEKKURŞUN DEMİR G., İLHAN E. L. , CİCİOĞLU H. İ. , ESENTÜRK O. K.

15. International Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017, pp.875

2017

2017

Özel Gereksinimli Çocuklarla Çalışan Antrenörlerin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi

SURAL V., İLHAN E. L. , ESENTÜRK O. K.

III. ULUSLARARASIENGELLİLERDEBEDEN EĞİTİM VE SPOR KONGRESİ, 20 - 21 October 2017, pp.130-131 Sustainable Development

2017

2017

The effect of physical activity program on trait anxciety and life satisfaction levels of adults

ESENTÜRK O. K. , YILMAZ A., YARIMKAYA E., İLHAN E. L.

The 17th International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport, 18 - 20 May 2017

2017

2017

Investigation social skill levels of the badminton players.

İLHAN E. L. , ESENTÜRK O. K. , ÇELİK O. B. , YILMAZ A., TEKKURŞUN DEMİR G.

The 17th International Scientific Conference Prespectives in Physical Education and Sport, 18 - 20 May 2017

2017

2017

Examination of student athletes social relations and commetments to school.

ÖZDEMİR İ., ESENTÜRK O. K. , YILMAZ A., İLHAN E. L.

The 17th International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport., 18 - 20 May 2017

2017

2017

Are the social anxiety of the students athletes, the determinents of their self-Esteem?

YILMAZ A., ESENTÜRK O. K. , ULAŞ M., İLHAN E. L.

17th International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport, 18 - 20 May 2017

2017

2017

Sports environment perception of preschool children.

YILMAZ A., ESENTÜRK O. K. , PALA Ş., İLHAN E. L.

17th International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport, 18 - 20 May 2017

2017

2017

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Ve Duygusal Emek Düzeylerinin İncelenmesi

ESENTÜRK O. K. , YILMAZ A., TONGA Z., İLHAN E. L.

IVthInternational EurasianEducationalResearch Congress, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017

2016

2016

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sportmenlik Kavramına İlişkin Görüşleri

ESENTÜRK O. K. , KOÇ Y.

14th International Sport Sciences Congress, 1 - 04 November 2016

2016

2016

Ders Dışı Sportif Etkinliklere Yönelik Okul Müdürlerinin Görüşleri

YILMAZ A., ESENTÜRK O. K. , DEMİR G., İLHAN E. L.

III. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1 - 03 June 2016

2016

2016

Ortaokul Öğrencilerinin Ahlaki Gelişimleri Açısından Sportmenlik Yönelimleri

YILMAZ A., ESENTÜRK O. K. , İLHAN E. L.

III. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1 - 03 June 2016

2016

2016

Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklardaki Spor Ortamı Algısı

CEYLAN D., TOPUZ E., ESENTÜRK O. K. , YILMAZ A., İLHAN E. L.

Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 27 - 29 May 2016

2016

2016

health promoting life style bhaviors of employees in public sector

YILMAZ A., DEMİR G., ESENTÜRK O. K.

16th International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport, 20 - 21 May 2016

2016

2016

PHYSICAL EDUCATION LESSON IN THE VIEWS OF INTELLECTUAL DISABILITY INDIVIDUAL

İLHAN E. L. , ESENTÜRK O. K. , DEMİR G.

16th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, 20 - 21 May 2016

2016

2016

Evaluation of the Extracurricular Sportive Activities from the view of Physical Education Teachers

ESENTÜRK O. K. , DEMİR G., YILMAZ A., İLHAN E. L.

16th International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport, 20 - 21 May 2016

2016

2016

Metaphoric Perceptions of Gifted Students About Physical Education Course and Physical Education Teachers

YILMAZ A., ESENTÜRK O. K. , DEMİR G., İLHAN E. L.

16th International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport, 20 - 21 May 2016

2016

2016

The effect of physical activity program on trait anxiety level of adults

ESENTÜRK O. K. , YARIMKAYA E., AKANDERE M., YILMAZ A.

16th International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport, 20 - 21 May 2016

2016

2016

Perceptions of the school directors with respect to the physical education course

DEMİR G., YILMAZ A., ESENTÜRK O. K. , İLHAN E. L.

16th International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport, 20 - 21 May 2016

2016

2016

Why is my child swimming Parental guidance mechanism

DEMİR G., YILMAZ A., ESENTÜRK O. K. , İLHAN E. L.

16th International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport, 20 - 21 May 2016

2015

2015

Lise Öğrencilerinin Değer Algılarının Farklı Değişkenlere Göreİncelenmesi

ESENTÜRK O. K. , YILMAZ A.

II. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Değerler Eğitimi Kongresi, Turkey, 5 - 07 November 2015

2015

2015

University students awareness levels on the effects of sport in mentally retarded ındividuals

ESENTÜRK O. K. , KOÇ Y. , YARIMKAYA E., İLHAN E. L.

III. International Exercıse And Sport Psychology Congress, İstanbul, Turkey, 23 - 25 October 2015

2015

2015

EXAMINING HIGH SCHOOL STUDENTS SPORTSMANSHIP BEHAVIOURS IN PHYSICAL EDUCATION LESSON AGAINST CERTAIN VARIABLES

ESENTÜRK O. K. , İLHAN E. L. , ÇELİK O. B.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE“PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT”, 22 - 23 May 2015

2015

2015

THE EFFECT OF TEACHING WITH DRAMATIZATION ON STUDENT ACHIEVEMENT IN SCIENCE AND TECNOLOGY COURSE

İLHAN E. L. , ÇELİK O. B. , ESENTÜRK O. K. , KARAŞAHİNOĞLU T.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE“PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT”, 22 - 23 May 2015

2015

2015

INVESTIGATION OF TIME MANAGEMENT SKILLS OF COLLEGE STUDENTS WHO PLAY SPORTS AND DON T PLAY SPORTS

ÇELİK O. B. , İLHAN E. L. , ESENTÜRK O. K.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE“PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, 22 - 23 May 2015

2015

2015

SELF ESTEEM IN STUDENT ATHLETES

ESENTÜRK O. K. , İLHAN E. L. , ÇELİK O. B.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE“PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT”, 22 - 23 May 2015

2014

2014

The examination of learning styles of high school students

ULAŞ M., ŞENEL E., ESENTÜRK O. K.

13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 7 - 09 November 2014

Books & Book Chapters

2020

2020

THE EFFECT OF PEER MEDIATED ADAPTIVE PHYSICALACTIVITY PROGRAM ON SOCIAL SKILL LEVELS OFINTELLECTUAL DISABILITY CHILDREN

ESENTÜRK O. K. , GÜNGÖR N. B.

in: CURRENT APPROACHES TO SOCIAL SCIENCES, Hasan ÇİFTÇİ, Editor, Iksad Publications, pp.82-114, 2020

2020

2020

RELATIONSHIP OF BADMINTON PLAYERS WITH THEIR COACHES

TÜRKELİ A. , ESENTÜRK O. K.

in: Theory and Research in Sport Sciences, Karataş Özgür, Editor, Gece Kitaplığı, pp.195-204, 2020

2019

2019

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERDE ÖZELBEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN FARKINDALIK VETUTUM PERSPEKTİFİ

İLHAN E. L. , ESENTÜRK O. K. , YARIMKAYA E.

in: HER YÖNÜYLESPOR, Gülten HERGÜNER, Editor, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, pp.229-250, 2019

2016

2016

ROB: Buz Hokeyindeki Yetenek: Yaş, Mahalle ve Antrenman

ESENTÜRK O. K.

in: Beden eğitimi ve gençlik sporunda pedagojik olaylar, AYAN, Sinan, Editor, Pegem A, Ankara, pp.115-128, 2016

2016

2016

TERESA: "Mi Vida, Mi Futurro: Hayatım, Eğitimim, Geleceğim

ESENTÜRK O. K.

in: Beden Eğitimi ve Gençlik Sporunda Pedagojik Olaylar, AYAN, Sinan, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.97-188, 2016

2016

2016

ONNI: Finlandiya’xxda Şanslı Bir Genç

ESENTÜRK O. K.

in: Beden Eğitimi ve Gençlik Sporunda Pedagojik Olaylar, AYAN, Sinan, Editor, Pegem A, Ankara, pp.171-184, 2016

2016

2016

YASMİN: Spor Ortamda Kabul Edilemez Cinsel Davranışlara Dair Bilgi Edinme

ESENTÜRK O. K.

in: Beden Eğitimi ve Gençlik Sporunda Pedagojik Olaylar, AYAN, Sinan, Editor, Pegem A, Ankara, pp.131-150, 2016

2016

2016

GRETA: Greta'nın Yıldızının Parlaması İçin Aşamaları Gerçekleştirmek

ESENTÜRK O. K.

in: Beden Eğitimi ve Gençlik Sporunda Pedagojik Olaylar, AYAN, Sinan, Editor, Pegem A, Ankara, pp.153-168, 2016

2016

2016

Zihinsel Engellilerde Spor

İLHAN E. L. , ESENTÜRK O. K.

in: Engellilerde Spor ve Sınıflandırma, Atalay Güzel, Nevin; Kafa, Nihat, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.157-176, 2016


Citations

Total Citations (WOS): 3

h-index (WOS): 1