Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE IMPACT OF ATTİTUDE TOWARDS SUBJECTS ON ATTITUDE TOWARDS SCHOOL

Ases VI. International Scientific Research Conference, Ankara, Turkey, 22 December 2023, pp.628-629

Müzeler ve Matematik Eğitimindeki Rolü

3. Uluslararası İnformal Öğrenme Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 19 November 2023, pp.1-2

Bilim Merkezlerinde Matematik Etkinlikleri

3. Uluslararası İnformal Öğrenme Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 19 November 2023, pp.1-2

Matematiksel Modelleme Sürecinde Öğretmen Adaylarının Modelleme Döngüleri: Güneş Enerji Sistemleri Örneği

3rd INTERNATIONAL SCIENCE, EDUCATION, ART & TECHNOLOGY SYMPOSIUM, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2022, pp.143

8. Sınıf öğrencilerinin Video Temelli Problemler Yardımı ile Matematiksel Modelleme Becerilerinin Ölçülmesi

IXth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, İzmir, Turkey, 22 - 25 June 2022, pp.799-800

INVESTIGATION OF FERMI PROBLEMS ANDMATHEMATICAL MODELING PROCESSES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS

4TH INTERNATIONAL CONGRESS ONLIFE, SOCIAL, AND HEALTH SCIENCES IN A CHANGING WORLD, kıbrıs, Turkey, 12 February 2022

The Opinions Of The Pre-service Teachers Participating In The Mathematical Modelling Activities About Modelling

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, MATHEMATICS, ENTREPRENEURSHIP AND TECHNOLOGY EDUCATION, Bursa, Turkey, 30 September 2021

Exploring the Development Processes of The Mathematical Modelling Activities of The Secondary School Mathematics Teachers

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, MATHEMATICS, ENTREPRENEURSHIP AND TECHNOLOGY EDUCATION, Bursa, Turkey, 30 September 2021

The Opinions of Secondary School Students Parents about Mathematics Course in Distance Education

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2021), Ankara, Turkey, 16 September 2021

Uzman Müdahaleleri ile Matematiksel Modelleme Yeterliklerinin Gelişimi

VIIth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Eskişehir, Turkey, 10 September 2020, pp.852-853

Mathematical Models Created By Pre-Service Elementary Mathematics Teachers

4. International Turkish Computer & Mathematics Education, İzmir, Turkey, 26 September 2019, pp.685-687

Matematik Koçluğunun 8 Sınıf ÖğrencilerininMatematik Başarıları Üzerine Etkisi

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİKEĞİTİMİ KONGRESİ, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.231

İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modelleme Sürecinin Bilişsel Bakış Açısı İle İncelenmesi

4. World Conference on Educational and Instructional Studies (WCEIS), Antalya, Turkey, 5 - 07 November 2015, pp.43

Cebirsel ifade geometrik şekil ve geometrik yer ilişkisi

X1.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014

Prizma kavramının öğretiminde öğretmen ve öğrenci arasında kullanılan matematiksel dil

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Turkey, 24 - 27 June 2012

Araştırma Görevlilerinin Bilimsel Makaleler Hakkındaki Görüşleri

3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 26 - 28 April 2012, pp.1

Metrics

Publication

67

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

8

Thesis Advisory

3

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals