Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of Anchor Bars on Seismic Behavior of Infilled Walled Frames

KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, cilt.24, ss.2980-2992, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Experimental evaluation and modelling of corroded reinforced concrete columns

ACI Structural Journal, cilt.117, ss.61-76, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi Kullanılarak Tarihi Bir Yığma Yapının Sismik Performans Düzeyinin Belirlenmesi

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.12, ss.1590-1600, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

An Assessment of the Seismic Performance of the Historic Tigris Bridge

Open Journal of Civil Engineering, cilt.8, ss.230-239, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Prediction of Seismic Performance Levels of Corroded Reinforced Concrete Columns as a Function of Crack Width

ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING MATERIALS, cilt.8, ss.376-397, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Korozyona Maruz Kalmış Betonarme Kirişlerin Eğilme Davranışları

Erzincan University Journal of Science and Technology, cilt.11, ss.1-10, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Strengthening of RC Beams Subjected To Corrosion Under The Effect Of Flexural

International Symposium for Environmental Science and Engineering Research, Konya, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2019, ss.156

Pure Torsional Moment Capacities of Full-Scale Reinforced Concrete Beams Subjected to Corrosion

International Symposium for Environmental Science and Engineering Research, Konya, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2019, ss.171

Korozyona maruz kalmış betonarme kolonların monotonik yükleme etkisindeki davranışı

International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2018, ss.304

Kitap & Kitap Bölümleri

Bilirkişi Raporları