Kullanılan Farklı Katkı Maddelerinin ve Farklı Beton Dayanım Seviyelerinin Kısa Kirişlerin Sünekliğine Etkisi


Kumbasaroğlu A., Sezgin H. İ.

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.2, pp.756-771, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Kısa açıklıklı kirişler, genellikle yüklerin aktarılması sırasında oluşan aşırı kesme kuvvetleri nedeniyle süneklik sorunlarına neden olan yetersiz eğilme kapasitelerine sahiptir. Etriyelerin kullanımına ek olarak enine donatı demirlerinin kısmen veya tamamen yerini alması için kullanılan alternatif katkı maddeleri son zamanlarda tamamen betonarme elemanların kesme kapasitelerinin arttırılmasına odaklanmıştır. Bu çalışmada kısa açıklıklı kirişlerin farklı katkı maddelerine sahip olarak farklı beton dayanım seviyelerinde eğilme kapasitelerinin arttırılmasının araştırılması için deneysel bir çalışma yapılmıştır. Toplam 15 adet deneysel betonarme kısa-açıklıklı kiriş numuneleri, üç noktadan eksenel eğilme testine tabi tutulmuştur. Her bir deneysel numune için göçme modelleri sunulmuştur. Her biri farklı tasarlanmış kısa açıklıklı kirişlerin yük yer değiştirme ilişkileri, başlangıç rijitliği, süneklik oranları ve enerji yutma kapasiteleri değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, daha güçlü aderans özelliğine sahip olan katkı malzemesi ile daha yüksek bir eğilme kapasitesi sağlanmış ve böylece kısa açıklıklı kirişlerde daha sünek bir davranış elde edilmiştir.