Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Borsa İstanbul Hisse Senedi Getirilerinin ANFIS Aracılığıyla Tahmin Edilmesi

Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, cilt.4, ss.171-193, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

COVID-19 Salgınının Altın Fiyatları, Petrol Fiyatları ve VIX Endeksi ile Arasındaki İlişki

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.13, ss.93-109, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Yatırımcı Duyarlılığının Hisse Senedi Getirilerindeki Rolü ve Tüketici Güven Endeksiyle Ölçülmesi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.77-97, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

GÜÇ ALAN ANALİZİ YÖNTEMİYLE ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF Dergisi, cilt.9, ss.111-132, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Erzincan Yerel Sözleri ve Deyimlerinde Girişimcilik

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.1-10, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kira Sertifikası Fiyat Değerlerinin Makine Öğrenmesi Metodu ile Tahmini

Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finans Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.74-82, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BULANIK MANTIK VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE BORSA ENDEKS TAHMİNİ: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÖRNEĞİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.11, ss.99-124, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sınai Endeksini Etkileyen Makroekonomik Faktörler ve Arbitraj Fiyatlama Modeli: Borsa İstanbul Örneği

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.4, ss.21-28, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hisse Senedi Kapanış Fiyatlarının Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Mantık Çıkarım Sistemleri İle Tahmin Edilmesi

kahramanmaraş sütçü imam üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi, cilt.7, ss.1-22, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ERZİNCAN TULUM PEYNİRİ İŞLETMELERİNDE TUTUNDURMA FAALİYETLERİ ve BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.171-183, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2008-2014 YILLARI ARASINDA BİST’ DE HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.17, ss.287-301, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

MUHASEBE DENETİMİNİN ETKİNLİĞİNİ SAĞLAMADA İÇ KONTROLÜN ROLÜ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.1, ss.76-92, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

CDS PRİMLERİ İLE HİSSE SENEDİ YABANCI PORTFÖY YATIRIMCI STOKU İLİŞKİSİ

19. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Kayseri, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2020, ss.833-841 Creative Commons License

Makroekonomik Faktörler ile Tüketici Güven Endeksi Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Niğde, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2018, ss.394-402 Creative Commons License

VIX Korku Endeksi Global Alton Piyasaları Üzerinde Etkili midir?

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Niğde, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2018, ss.247-253 Creative Commons License

Mühendislik ve Sosyal Bilimlerde Bulanık Mantık Yaklaşımı

31. Ulusal Matematik Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2018, ss.99

Bist Yatırımcıları Açısından Kamu Ve Özel Sektör Kira Sertifikalarının (Sukuk) Analizi

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Venice, İtalya, 28 - 30 Haziran 2018, ss.131 Creative Commons License

Güç Alan Analizi Tekniği İle Üniversite Öğrencilerinin Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Venedik, İtalya, 28 - 30 Haziran 2018, ss.131

Erzincan OSB’de Faaliyet Gösteren Kobi’lerin Kurumsal Kimlikleri Üzerine Bir Uygulama

International Conference on Emprical Economics and Social Science (ICEESS’ 18), Balıkesir, Türkiye, 27 - 28 Haziran 2018, ss.130

Kredi Temerrüt Swapları (CDS) ve CDS’leri Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi

International Conference on Emprical Economics and Social Science (ICEESS’ 18), Balıkesir, Türkiye, 27 - 28 Haziran 2018, ss.545

Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Türkiye' nin Elektrik Tüketiminin Tahmini

ENSCON' 18 - INTERNATIONAL CONGRESS OF ENERGY, ECONOMY AND SECURITY, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2018, ss.94

THE EFFECT OF THE FEAR INDEX (VIX) AND CONSUMER TRUST INDEX ON THE BIST INVESTMENT TRUST INDEX

ICSER- 5th International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2018, ss.175

Borsa İstanbul Sınai Endeksini Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Arbitraj Fiyatlama Modeli İle Belirlenmesi

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Ankara, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.171

K- En Yakın Komşuluk Algoritması Kullanılarak Kira Sertifikasi (Sukuk) Değerlerinin Tahmini

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Ankara, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.384

Credit Facility Risk Analysis İn Conventional and Participation Banks: An Application with Fuzzy Logic

International Congress on Management Economics and Business (ICMEB'2017), Zonguldak, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2017, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

LITERATÜRDEKI E-FINANS ÇALIŞMALARININ BIBLIYOMETRIK ANALIZI

MUHASEBE FINANS PERSPEKTIFINDE E-DÖNÜŞÜM SÜRECI, Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZDEMİR, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.209-225, 2020 Creative Commons License

Relationship Between Corporate Sustainability Reporting and Firm Efficiency, Productivity, and Profitability and Firm Value: Evidence From Turkey

Academic Studies In Economic and Administrative Sciences, Prof. Dr. Hasan BABACAN,Assoc. Prof. Dr. Yüksel Akay UNVAN, Editör, IVPE, Gnjilane, ss.83-113, 2020

Risk Ve Risk İştahının Getiri Finansal Öngörüsünde Kullanılabilirliği ve Sektörel Farklılaşmalar: Destek Vektör Makinelerine Dayalı Bıst’da Bir Uygulama

Güncel Bankacılık ve Finans Çalışmaları, serkan yılmaz kandır, Editör, akademisyen yayınevi, Ankara, ss.159-181, 2020 Creative Commons License

Investor Sentiment in Terms of Financial Markets

Recent Economic Approaches & Financial Corporate Policy, Çoban S.,Dalpour S. W.,Marangoz C.,Bulut E., Editör, Ijopec Publıcatıon, London, ss.335-345, 2019