MUHASEBE DENETİMİNİN ETKİNLİĞİNİ SAĞLAMADA İÇ KONTROLÜN ROLÜ


Creative Commons License

Güney S. , Sarı S. S.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.1, ss.76-92, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 1 Konu: 5
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.76-92

Özet

İşletmelere olan güvenin artması ve muhasebe sistemindeki hata ve suiistimallerin azalması için başarılı bir iç kontrol sistemine ihtiyaç vardır. İşletmenin mali yapısıyla birlikte yönetici ve çalışanları da içine alan ve etkileyen iç kontrol etkin ve verimli bir şekilde yapıldığında muhasebe denetimi sürecinin de sıkıntısız olarak atlatılmasına olanak sağlar.

Bu çalışmada muhasebe denetiminin daha etkin olmasın da iç kontrolün nasıl bir rol oynadığı literatür taraması yapılarak araştırılmıştır. Eksiksiz çalışan bir iç kontrol sürecinin muhasebe denetiminin etkinliğini sağlamak için önemli olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 

It needs to a succesful internal control system to increase confidence to businesses and reduce errors and abuses in the system of accounting. It allows to overcome the accounting process easily when internal control system involving and affecting managers and employees with the financial structure of business is checked by an effective and efficient way.

In this study it has been investigated how internal controls play a role by scanning the literature being more effective of a accounting controls. As a results, it has been proved that the process of a fully functional internal control is important to ensure the effectiveness of the accounting supervision