Eğitim Bilgileri

Doktora, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye 2014 - 2019
Lisans, Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye 2012 - 2017
Yüksek Lisans, Erzincan Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tezli Yüksek Lisans, İşletme Bölümü, Türkiye 2011 - 2014
Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Fen-Matematik Alanları Eğitimi, Türkiye 2005 - 2010

Yabancı Diller

İngilizce, B1 Orta

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Diğer, iş ve meslek danışmanlığı, sakarya sürekli eğitim merkezi, 2012

Yaptığı Tezler

Doktora, Borsa İstanbul Hisse Senedi Getirilerinin Yatırımcı Duyarlılığı Aracılığıyla Tahmin Edilmesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, 2019
Yüksek Lisans, Alternatif Bir Finansman Aracı:Sukuk, Erzincan Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2014

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Finansman

Akademik Unvanlar / Görevler

Araştırma Görevlisi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2017 - Devam Ediyor

Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

Finansal Yönetim II, Lisans, 2019 - 2020
Finansal Yönetim II, Lisans, 2019 - 2020

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Sarı S. S. , Döner Sermaye Çalıştayı, Çalıştay Organizasyonu, Erzincan, Türkiye, Mayıs 2018

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):1
h-indeksi (WOS):1