Erzincan Yerel Sözleri ve Deyimlerinde Girişimcilik


Çetin M. , Sarı S. S.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.1-10, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 1 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-10

Özet

Dünyadaki değişim ve gelişmelere uyum sağlamada, yenilikçi, yaratıcı, vizyon sahibi, çalışma, öğrenme coşkusuyla dolu girişimciler büyük önem kazanmıştır. Günümüzün bu özeliklere sahip bilgilerle donanmış girişimcisi, doğal kaynak ve sermayeden önde gelmektedir. Girişimcilik ülkelerin ilerleme ve kalkınma amaçlarını yakalamalarında önemli rol oynayan bir değişken olarak ekonomik, sosyal ve kültürel açılardan toplumlar için büyük önem taşımaktadır. Ekonomik açıdan girişimci bireylere sahip olmak önemli bir özelliktir ve bu aynı zamanda sosyal girişimciliğinde temelini oluşturmaktadır. Kültürel değerler ise girişimciliğe örf, adet ve töre açısından yaklaşımı belirttiğinden bu alt yapının mevcudiyeti son derece önemlidir. Toplum yapısı ve kültürel yığılma gibi şartlar nedeniyle bazı ülkeler girişimcilik bakımından çok uygun özelliklere sahip iken, Türkiye, tarihi geçmişinden gelen birtakım niteliklerine rağmen girişimcilikte gerekli kültürel düzeye ulaşamamıştır. Bu çalışmada, girişimcilik ile örtüşen Erzincan sözleri ve deyimleri ele alınmıştır.

Entrepreneurs who are innovative, imaginative, visionary full of enthusiasm for learning and working have gained importance in adapting to changes and developments in the world. The entrepreneurs who are armed with these characteristics come before the capital and natural resources. Entrepreneurship, as a key factor for countries in reaching their development targets, is important for the economic, social and cultural aspects of societies. Having the enterprising individuals in terms of economy is an essential feature and also it forms the basis for social entrepreneurship. The cultural values that express the presence of this approach in terms of infrastructure, customs, and traditions of entrepreneurship are extremely important. Due to conditions such as social structure and cultural heritage, while some countries have very competitive characteristics in terms of entrepreneurship, Turkey, despite a number of features from its historic depths, has not been able to capture the entrepreneurship of cultural history. In this study, Erzincan local proverbs and idioms that overlap with entrepreneurial characteristics are discussed.