Bilimsel Faaliyetler

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

  • Mayıs 2018 Döner Sermaye Çalıştayı

    Çalıştay Organizasyonu

    Sarı S. S.

    Erzincan, Türkiye