Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Effect of University Students' Financial Stress on Academic Achievement: Erzincan Binali Yıldırım University Case

IV. Baskent International Conference on Multidisciplinary Studies , Ankara, Turkey, 4 - 06 August 2023, pp.1

The Relationship between Financial Literacy and Financial Risk Tolerance in Bank Customers

Uluslararası Ekonomi Finans ve İşletme Kongresi (EFİ 2023), Sivas, Turkey, 26 - 27 May 2023, pp.1 Sustainable Development

Uluslararası Korkut Ata Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Osmaniye, Turkey, 28 - 30 June 2022

Are US Bond Interest Rates An Indıcator For The Green Bond Market?

International Istanbul Economics Research Conference IIERC, İstanbul, Turkey, 18 - 20 November 2021 Sustainable Development

Analysis Between Global Risk Perception With ise Bank And Participation Index

20. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, 10 - 13 June 2021, pp.849-862 Creative Commons License

ESTIMATING OF REAL SECTOR CONFIDENCE INDEX WITH EMPIRICAL MODE DECOMPOSITION FUZZY LOGIC METHOD

2. ULUSLARARASI 5 OCAK SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Adana, Turkey, 4 - 05 January 2021 Creative Commons License

Estimating The Index Of Real Estate Investment Trusts With Tree Based Regression Models

5. Uluslararası Marmara Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 December 2020, pp.310-316 Creative Commons License Sustainable Development

Relationship Between CDS Premium and Shares Foreign Portfolio Investor Stock

19. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Kayseri, Turkey, 23 - 25 September 2020, pp.835-843 Creative Commons License

K-En Yakın Komşuluk Algoritması Kullanılarak Kira Sertifikası (Sukuk) Değerlerinin Tahmini

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.384

Makroekonomik Faktörler ile Tüketici Güven Endeksi Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Niğde, Turkey, 26 - 29 October 2018, pp.394-402 Creative Commons License

VIX Korku Endeksi Global Alton Piyasaları Üzerinde Etkili midir?

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Niğde, Turkey, 26 - 29 October 2018, pp.247-253 Creative Commons License

Mühendislik ve Sosyal Bilimlerde Bulanık Mantık Yaklaşımı

31. Ulusal Matematik Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 12 - 15 September 2018, pp.99

Güç Alan Analizi Tekniği İle Üniversite Öğrencilerinin Başari Faktörlerinin Belirlenmesi

UluslararasıPolitik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, Venice, Italy, 28 - 30 June 2018

Bist Yatırımcıları Açısından Kamu Ve Özel Sektör Kira Sertifikalarının (Sukuk) Analizi

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Venice, Italy, 28 - 30 June 2018, pp.131 Creative Commons License

Kredi Temerrüt Swapları (CDS) ve CDS’leri Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi

International Conference on Emprical Economics and Social Science (ICEESS’ 18), Balıkesir, Turkey, 27 - 28 June 2018, pp.545

Erzincan OSB’de Faaliyet Gösteren Kobi’lerin Kurumsal Kimlikleri Üzerine Bir Uygulama

International Conference on Emprical Economics and Social Science (ICEESS’ 18), Balıkesir, Turkey, 27 - 28 June 2018, pp.130

THE EFFECT OF THE VOLATILITY INDEX (VIX) AND CONSUMER CONFIDENCE INDEX ON BIST INVESTMENT PARTNERSHIP INDEX

5.International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2018, pp.175

Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Türkiye' nin Elektrik Tüketiminin Tahmini

ENSCON' 18 - INTERNATIONAL CONGRESS OF ENERGY, ECONOMY AND SECURITY, İstanbul, Turkey, 21 - 22 April 2018, pp.94

Borsa İstanbul Sınai Endeksini Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Arbitraj Fiyatlama Modeli İle Belirlenmesi

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.171

Credit Facility Risk Analysis İn Conventional and Participation Banks: An Application with Fuzzy Logic

International Congress on Management Economics and Business (ICMEB'2017), Zonguldak, Turkey, 7 - 09 September 2017, pp.1

Books & Book Chapters

Are Us Bond Interest Rates an Indıcator for The Green Bond Market?

in: Post Covid Era: Future of Economies and World Order An Interdisciplinary Approach, Baykal, Mehmet; Haddock, Jorge; Dayanır, Aziz, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.135-145, 2023

in: , Turan öndeş; ceyda yerdelen kaygın, Editor, Ekin yayınevi, Bursa, pp.157-182, 2022

Finansal Koşullar Endeksi Tahmininde Gauss Süreç Regresyon ve Görgül Kip Ayrışımlı Hibrit Modellerin Karşılaştırmalı Analizi

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XVII , murat baiş, Editor, eğitim yayınevi, Konya, pp.7-24, 2022

Analysis of The Relationship between Financial Openness and Macroeconomic Variables in The Context of Turkey

in: International Scientific Research Series New Approaches in Social Sciences, Assoc. Prof. Salih YILDIZ, Editor, gazi kitapevi, Ankara, pp.183-198, 2022 Creative Commons License

Küresel Finansal Krizlerde Makroekonomik Göstergelerin Swap İşlemlerine Etkisi

in: Güncel Finans Araştırmaları, serkan yılmaz kandır, Editor, akademisyen kitabevi, Ankara, pp.211-232, 2020 Creative Commons License

in: , Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZDEMİR, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.209-225, 2020 Creative Commons License

Risk Ve Risk İştahının Getiri Finansal Öngörüsünde Kullanılabilirliği ve Sektörel Farklılaşmalar: Destek Vektör Makinelerine Dayalı Bıst’da Bir Uygulama

in: Güncel Bankacılık ve Finans Çalışmaları, serkan yılmaz kandır, Editor, akademisyen yayınevi, Ankara, pp.159-181, 2020 Creative Commons License

Relationship Between Corporate Sustainability Reporting and Firm Efficiency, Productivity, and Profitability and Firm Value: Evidence From Turkey

in: Academic Studies In Economic and Administrative Sciences, Prof. Dr. Hasan BABACAN,Assoc. Prof. Dr. Yüksel Akay UNVAN, Editor, IVPE, Gnjilane, pp.83-113, 2020

Investor Sentiment in Terms of Financial Markets

in: Recent Economic Approaches Financial Corporate Policy, Çoban S.,Dalpour S. W.,Marangoz C.,Bulut E., Editor, Ijopec Publıcatıon, London, pp.335-345, 2019

Metrics

Publication

62

H-Index (WoS)

1

Citation (Scholar)

17

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

11

H-Index (TrDizin)

2

Thesis Advisory

1

Open Access

27
UN Sustainable Development Goals