Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yatırım araçlarının BIST-100 endeksi üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi

erciyes üniversitesi iibf dergisi, ss.226-245, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

YAŞ VE ÖĞRENİM DURUMUNUN DUYGUSAL ZEKÂ VE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ARACILIK ETKİLERİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.21, no.2, ss.623-643, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yaş Ve Öğrenim Durumunun Duygusal Zekâ ve Tükenmişlik Arasındaki İlişki Üzerindeki Aracılık Etkileri: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.623-643, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

BIST 100 Endeksinde Ocak Ayı Anomalisinin Güç Oranı Yöntemiyle Test Edilmesi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, cilt.30, ss.171-187, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

FİNANSAL KRİZLERİN BANKALARIN PERFORMANSLARINA ETKİSİ: TÜRK MEVDUAT BANKALARINDA CAMELS MODELİNİN İNCELENMESİ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.17, ss.303-331, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Makroekonomik Faktörler ile Tüketici Güven Endeksi Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Niğde, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2018, ss.394-402 Creative Commons License

VIX Korku Endeksi Global Alton Piyasaları Üzerinde Etkili midir?

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Niğde, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2018, ss.247-253 Creative Commons License

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

4th ICPESS 2018 VENICE-INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES, Venedik, İtalya, 28 - 30 Haziran 2018, ss.105

COMPARING FINANCIAL PERFORMANCE OF THE BANKS BY GRAY RELATIONAL ANALYSIS: AN APPLICATION ON NATIONAL DEPOSIT BANKS IN TURKEY

ICSER- 5th International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2018, ss.173