Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Kuşeyrî'nin Sünnet Müdafaası

Kocaeli İlahiyat Dergisi, vol.3, no.1, pp.101-122, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Intercession Authority of Believers in the Context of Hadith

Uluslararası Tevhid ve Şefaat Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 07 November 2021, pp.139-157 Creative Commons License

Kelabâzî ve Sünnet Savunusu

II. İKSAD Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 22 - 25 November 2018, pp.15

Kuşeyrî’nin (ö. 465/1072) Sünnet Müdafaası

2. Uluslararası İksad Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 22 - 25 November 2018, pp.16 Creative Commons License Sustainable Development

Sosyal Medya Hazreti Ömer ve Hadisleri Üzerinden Kadınlara Şiddet Algısı

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Asoscongress), Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.185

Sosyal Medya Hadis Paylaşımlarında Tekfir Problemi

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.184

Facebook Ravilerinde Hadis Problemlerine Dair Bazı Tespitler ve Çözüm Önerileri

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya-Alanya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.536

OSMANLI MUHADDİSİ OSMAN B YAKUB KEMÂHÎ ö 1171 1757 VE HADÎS İLMİNDEKİ YERİ OTTOMAN HADİTH SCHOLAR OSMAN B YAKUB FROM KAMAH 1171 1757 AND HİS PLACE İN HADİTH DİSCİPLİNE

Uluslarası Erzincan Sempozyumu, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2016, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, vol.1, pp.1051-1063 Creative Commons License

Onurlu İnsanın İnşasında Sünnetin Yeri ve Sahabe Örneği

TDV Kutlu Doğum Programı, 2013 -KONYA, Konya, Turkey, 26 - 27 April 2013, pp.237-264 Creative Commons License

Books & Book Chapters

BAZI ERKEN DÖNEM SUFİLERİN TASAVVUFUHADİSLERLE TEMELLENDİRMESİ (Fenâ KavramıÖrneği)

in: İLAHİYAT ARAŞTIRMALARI-II (Aybak-2020), Münir YILDIRIM, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.1-33, 2020

KUBÂ VE DIRÂR EHLİ BAĞLAMINDA HZ. PEYGAMBERİN SÜNNETİNDE CEMAAT OLUŞUMU

in: İLAHİYAT ALANINDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR-II, Hasan Selim Kıroğlu, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.2-37, 2020

Moğultay b. Kılıç ve Hadis İlmindeki Yeri

Nizamiye Akademi Yayınları, İstanbul, 2017

Onbir Ayın Sultanı

Semerkand Yayınları, İstanbul, 2002