ÖZELLİKLERİ VE METODU İTİBARİ İLE İBN MÂCE’NİN İLK ŞERHİEL-İ’LÂM


Creative Commons License

Tozlu İ.

İhya Uluslar Arası İslam Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.38-64, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: İhya Uluslar Arası İslam Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.38-64

Özet

Hiç şüphesiz İbn Mâce’nin es-Sünen’i, mürsel ve maktû’ rivâyetleri ihtiva etmesi ve bazı âlimler tarafından Kütüb-i sitte’nin altıncı kitabı olarak kabul edilmesi nedeniyle önemli bir çalışmadır. Öte yandan İbn Mâce'nin es-Sünen’i babların fıkıh bakımından mükemmel sıralanışıyla da farklı bir özelliğe sahiptir. Devrin önemli muhaddislerinden Hanefî mezhebine mensup fakîh Moğultay b. Kılıç, özellikle hadîse dair yüzü aşkın eseriyle meşhur olmuş Memlûk Türkleri âlimlerindendir. Onun bu makalede ele alınacak İbn Mâce’nin es-Sünen’ine yazmış olduğu hadîs şerhi el-İ’lâm, bildiğimiz kadarıyla es-Sünen’in ilk şerhi olarak tanınır. Müellifin bu çalışması makalede önemi, özellikleri ve şârihin şerhteki metodu yönüyle ele alınacaktır.