SOSYAL MEDYA HADİS PAYLAŞIMLARINDA TEKFİR PROBLEMİ


Creative Commons License

Tozlu İ.

THE JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE, vol.5, no.21, pp.98-116, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Metodolojisi dikkate alınmadan İslamî bir konunun sosyal medyada paylaşılması

pek çok problemi beraberinde getirir. Tekfir sorunu bunlardan biridir. Bir

kişi hakkında kâfir hükmü vermek anlamına gelen tekfirin, ayet ve hadislerden yola

çıkarak sosyal medya kullanıcıları tarafından yaygınlaştırılması, fert ve toplum hayatında

derin yaralar meydana getirir. Birçok kişinin, İslam ve Peygamberini daha

yakından tanımak için günümüz sosyal medyasında arama yaptığı görülmektedir.

Bu çalışmada Müslümanların birbirini tekfirle suçlamasına dair bazı sosyal medya

örnekleri incelenecektir.

Tekfir problemlerinin önüne geçebilmenin yolu, “Peygamber” bilincini özellikle

sosyal medyada doğru oluşturmakla mümkündür. Aynı zamanda bu, paylaşımlarda

çeşitli örneklerine tanık olduğumuz mezhep taassubu ile de yakından alakalıdır.

Farklı fikirleri tartışmanın üslubu ve neticesi, Müslümanın diğer bir Müslümanı

tekfir etmesi değildir. Aksi halde sosyal medyada pek çok dinî davranış ve

ifade bozuklukları, Müslümanlar arasında hızla yaygınlaşacak veya bu durum İslam

karşıtlarınca suiistimale açık görülecektir. Bu bağlamda bazı tekfir örnekleri,

etkileri ve sonuçları ile irdelenecek ve çözüm önerileri paylaşılacaktır.