SOSYAL MEDYADA HAZRETİ ÖMER VE HADİSLERİ ÜZERİNDEN KADINLARA ŞİDDET ALGISI


Creative Commons License

Tozlu İ.

Route Educational and Social Science Journal, cilt.5, ss.1366-1385, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 5 Konu: 5
  • Basım Tarihi: 2018
  • Doi Numarası: 10.17121/ressjournal.1177
  • Dergi Adı: Route Educational and Social Science Journal
  • Sayfa Sayıları: ss.1366-1385

Özet

Hazreti Ömer, İslâm’ın ikinci halifesi olup sert mîzâcı ile tanınan bir sahâbîdir. Hz. Peygambere (s.a.s) gerek idarî görevle gerekse aile bağıyla yakınlığının söz konusu olması ve toplum hayatına yönelik (fıkıh) görüşlere sahip bulunması onu sahabe arasında öne çıkartır. Ayrıca Hz. Peygamberin sağlığında iken Medine’de kazâ (yargı) işlerini icra etmesi ile halifeliği sırasındaki uygulamaları “Âdil Ömer” sıfatıyla tanınmasında en önemli etkendir. Üstlenmiş olduğu görevler ve mesuliyet bilinci sert mîzâcıyla birleşince Hz. Ömer’in, özellikle kadınlarla ilgili sözleri ve uygulamaları günümüzde bir kat daha önem kazanmış ve araştırılma gereği artmıştır. Kadınların çalışma hayatına daha etkin katılımıyla kadın üzerinden hayatın her alanına yönelik medyada dinî söylemlerin günümüzde arttığı görülmektedir. “Kadın ve İslâm” ile ilgili sosyal medya yorumları, kadına şiddet uygulamalarına dair internet ve TV haberleri bu bağlamda dikkat çekmektedir. Buna ek olarak son yıllarda İslâm karşıtları da kadına şiddet üzerinden bazı söylemler üretmektedir. Mesela Hz. Ömer’in kadınları (cariyeleri) dövdüğü, Hz. Peygamberin (s.a.s) kızı Hz. Fatıma’nın düşük yapmasına neden olduğu, İslâm Peygamberinden kadınları dövme konusunda özel izin aldığı, elinde kırbaçla çarşı pazar dolaştığı ve bu katı özelliği karşısına geçilemediği gibi… Ayrıca İslâm’ın kadına şiddet içeren referansları (ayet ve hadîsler) bulunduğu iddiası, Hz. Ömer ile bütünleştirilerek sosyal medyada verildiği de görülmektedir. Batı’daki İslamofobik söylemlerin bunu tetiklediği, olumsuz bir “İslâm dînî ve peygamber algısı” yürütüldüğü söylenir. Bu çalışmada İslâm Peygamberinin “kadına şiddet” algısı içeren hadisleri olup olmadığı, bu rivayetlerin Hz. Ömer aracılığıyla nakledilip edilmediği hadîs ilmine göre kritik edilecek ardından kaynaklarda yer aldığı iddia edilen söz konusu ifadelerin sosyal medya kullanıcıları üzerinde nasıl bir sonuç doğurduğu tartışılacaktır.