Hülâsatül Mevâhibis Sermediyye (Altın Silsile)


Tozlu İ.

Semerkand, İstanbul, 2005

  • Basım Tarihi: 2005
  • Yayınevi: Semerkand
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

Moğultay b. Kılıç, Bahrî Memlûkler devrinde Kahire’de doğmuş, orada yetişmiş ve hadis otoriteleri tarafından, "asrın imamı, muhaddislerin şeyhi, vefatıyla bir dönemin kapandığı İslam âlimi” sıfatıyla anılmıştır. Hayatı boyunca ilme düşkünlüğü ile meşhur olmuş, nispeten sakin bir hayat yaşamıştır. Hadis ilminde olduğu kadar ensâb, tarih, siyer, lügat, fıkıh alanlarında da çalışmalar yapmıştır. Eserleri kendisinden sonra başvuru kaynağı olmuş; pek çoğu ihtisar, ikmal edilmiş ve nazım hâline getirilmiştir. İstidrak, ikmal, ıslah, tehzîb çalışmaları ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Özellikle hadis ricali konusunda künye, nisbe, lakap gibi hususları ilgilendiren ensâb ilmindeki ünüyle meşhurdur.