Türk muhaddis Moğultay ın aşka dair eseri ile Kim aşık olur ve sabrederse Allah onun günahlarını affeder ve cennetine koyar hadisini savunması


Creative Commons License

Tozlu İ.

İnönü Üniversitesi, cilt.2, ss.167-186, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: İnönü Üniversitesi
  • Sayfa Sayıları: ss.167-186

Özet

Bahrî Memlûkler devri hadis tarihinin önemli zamanlarındandır. Türk muhaddis Moğultay b. Kılıç’ın (762/1361) aşka dair yazmış olduğu eser, tasavvufî çevrelerinde üzerinde önemle durduğu “Kim aşık olur ve sabrederse Allah onun günahlarını affeder ve cennetine koyar”hadisini savunmayı esas almaktadır. Bu makalede müellifin kimlik bilgileri verildikten sonra eseri“el-Vâdıhu’l mübin”in muhtevası ve onu etkileyen çalışmalar ile yazılma gayesi olan aşka dair hadisin tahlili yapılacak; ayrıca müellifin söz konusu hadisi, hadis kriterleri açısından nasıl savunduğu üzerinde durulacaktır.