Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tasavvufî Tecrübenin Dışavurumu: Tasavvufta Şathiye Meselesi ve Harakânî'nin Şathiyeleri

Fütüvvet Sultanı Ebu'l-Hasan Harakanî, İstanbul, Turkey, 27 - 28 April 2019, pp.1-20

Erzincan’da Nakşî-Hâlidî Gelenek

Uluslararası Bahaeddin Nakşibend ve Nakşibendilik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 04 December 2016, pp.1-17

Erzincan’da Ârif-i Ümmî İki Şâir: Leblebici ve Tüfekçizâde Sâlih Baba Şiirlerinde Tasavvufî Düşünce

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 - 30 September 2016, vol.1, pp.867-877

Bir Osmanlı-Cumhuriyet Aydını Olarak M. Semseddin Günaltay’ın Tasavvuf ve Tarîkatlara Yaklasımı

Ilahiyat Fakültelerinin ve Imam Hatip Okullarının Kurucusu Semsettin Günaltay Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 16 - 18 October 2015, pp.148-167

Books & Book Chapters

ŞEYH HAKÎKÎ’NİN İRŞÂDNÂME ADLI ESERİ ÇERÇEVESİNDE BAYRAMÎ-MELÂMÎLERDE “HAKÎKAT-İ MUHAMMEDİYYE” ANLAYIŞI

in: HACI BAYRAM-I VELİ- V, VAHİT GÖKTAŞ,HARUN ALKAN, Editor, İlahiyat, Ankara, pp.105-125, 2020

Naziat-Nas Sureleri

in: Rûhu'l-beyan Kur'ân Meâli ve Tefsiri 23. Cilt (Farsça Bölümler), Abdullah Sert, Mustafa Eriş, Editor, Erkam Yayınları, İstanbul, pp.1-734, 2016

Mülk-Nebe Sureleri

in: Rûhu'l-beyan Kur'ân Meâli ve Tefsiri 22. Cilt (Farsça Bölümler), H. Kamil Yılmaz Abdullah Sert, Mustafa Eriş, Editor, Erkam Yayınları, İstanbul, pp.1-696, 2016

Mücadile-Tahrîm Sureleri

in: Rûhu'l-beyan Kur'ân Meâli ve Tefsiri 21. Cilt (Farsça Bölümler), H. Kamil Yılmaz Abdullah Sert, Mustafa Eriş, Editor, Erkam Yayınları, İstanbul, pp.1-615, 2015

Kamer-Hadîd Sureleri

in: Rûhu'l-beyan Kur'ân Meâli ve Tefsiri 20. Cilt (Farsça Bölümler), H. Kamil Yılmaz Abdullah Sert, Mustafa Eriş, Editor, Erkam Yayınları, İstanbul, pp.1-598, 2015

Fetih- Necm Sureleri

in: Rûhu'l-beyan Kur'ân Meâli ve Tefsiri 19. Cilt (Farsça Bölümler), H. Kamil Yılmaz Abdullah Sert, Mustafa Eriş, Editor, Erkam Yayınları, İstanbul, pp.1-590, 2014

Tasavvuf Yolu Mirsâdü l ibâd

Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Vakfı Yay., İstanbul, 2013

Fussilet-Ahkâf Sureleri

in: Rûhu'l-beyan Kur'ân Meâli ve Tefsiri 18. Cilt (Farsça Bölümler), H. Kamil Yılmaz Abdullah Sert, Mustafa Eriş, Editor, Erkam Yayınları, İstanbul, pp.1-580, 2013

Necmeddîn Dâye Râzî

İnsan Yayınları, İstanbul, 2011

Metrics

Publication

39

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Thesis Advisory

4
UN Sustainable Development Goals