Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Kasım 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Erzincan Üniversitesi

  Hz. Peygamber'in sünnetinde çevre duyarlılığı

 • Kasım 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Erzincan Üniversitesi

  Serrâc et- Tûsi'nin hadis anlayışı ve 'el-Luma' adlı eserindeki hadislerin tahlili

 • Haziran 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

  Tasavvufta Feyz Kavramı

 • Haziran 2012 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Erzincan Üniversitesi

  YÜKSEK LİSANS

Bilimsel Hakemlikler

 • Eylül 2020 Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Kasım 2019 AKADEMİAR Akademik İslam Araştırmaları Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2019 Usul İslam Araştırmaları

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2019 Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüDergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2018 Turkish Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Kasım 2017 AKADEMİAR Akademik İslâm Araştırmaları Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2017 TASAVVUF İLMİ VE AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2016 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2016 TASAVVUF İLMİ VE AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Nisan 2016 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2015 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2014 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ HARAKANİ DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Aralık 2013 TASAVVUF İLMİ VE AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2013 MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2012 TASAVVUF İLMİ VE AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Aralık 2011 TASAVVUF İLMİ VE AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi