Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • İlahiyat

  • Tasavvuf

  • Türk İslam Edebiyatı

  • Fars Dili ve Edebiyatı