Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu

  Katılımcı

  Erzincan, Türkiye

 • 2019 Fütüvvet Sultanı Ebu'l-Hasan Harakânî

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Uluslararası Bahaeddin Nakşibend ve Nakşibendilik Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Uluslararası Erzincan Sempozyumu

  Katılımcı

  Erzincan, Türkiye

 • 2015 ŞEMSEDDİN GÜNALTAY SEMPOZYUMU

  Katılımcı

  Erzincan, Türkiye

 • 2014 II. ULUSLARARASI HARAKANİ SEMPOZYUMU

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 I. ULUSLARARASI HARAKANİ SEMPOZYUMU

  Katılımcı

  Kars, Türkiye