Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

"INSTITUTIONAL WORK" STUDIES: A BIOMETRIC ANALYSIS (2007 - 2022)

31. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2023, pp.120-138 Creative Commons License

Sosyal Destek Yalnızlık Algısını Açıklar Mı?

4.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.433

İşyükü ve Tükenmişlik: Psikolojik Güçlendirmenin Düzenleyici Rolü

4.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.185

Matematik Öğretmen Adaylarının Mesleki İlgilerinin Sınıf Düzeyine Göre Belirlenmesi

4. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.106

Mükemmeliyetçilerde Yaşamda Anlam Algısı

1. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.248-249

Kariyer Tatmini ve Tükenmişlik: Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma

1. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.396-398

Otantik Liderliğin Örgütsel Sessizliğe Etkisinde Güç Mesafesinin Düzenleyici Rolü

1. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.246-247

MÜKEMMELİYETÇİLER İÇİN YAŞAM DAHA MI ANLAMLI?: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Turkey, 11 - 15 May 2017

BİREYSEL TEMEL DEĞERLER BAŞARI YÖNELİMLERİNİ AÇIKLAR MI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 November 2016, pp.733-746

CAM TAVAN DAN CAM UÇURUM A KRİZ DÜŞÜN KADIN DÜŞÜN

24. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 2016, pp.509-519 Sustainable Development

Bireysel Temel Değerler Örgütlerde Sessizlik Tutumunu Açıklar mı

3. Örgütsel Davranış Kongresi, Tokat, Turkey, 6 - 07 November 2015, pp.97-104

Beş Faktör Kişilik Özellikleri Perspektifinde Başarı Amaç Yönelimleri Ve Akademik Başarı

II. ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015

Bireycilik ve Toplulukçuluk Değerleri Kariyer Çapaları ve Kariyer Tatmini İlişkisi

2. Örgütsel Davranış Kongresi, Kayseri, Turkey, 6 - 08 November 2014, pp.709-719

Kültürün Başarı Amaç Yönelimlerine Etkisi Bir Meslek Yüksekokulu Örneği

23. Eğitim Bilimleri Kurultayı, Kocaeli, Turkey, 4 - 06 September 2014

Bireycilik Toplulukçuluk Değerlerinin Tükenmişlik Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kütahya, Turkey, 30 May - 01 June 2013, pp.660-665

Books & Book Chapters

Kültür ve Psikolojik İyi Oluş: Yaşamda Anlamın Aracılık Etkisi

in: İşletme Biliminde Güncel Konulara Bütünsel Bakış: Teori, Uygulama ve Yaklaşımlar, Adem Ruhan Sönmez,Tolga Ala, Editor, Orion Akademi, Ankara, pp.165-197, 2022 Creative Commons License

Metrics

Publication

41

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals