Erillik–Dişilik ve Psikolojik İyi Oluş İlişkisinde Yaşamda Anlamın Aracılık Etkisi


Creative Commons License

Aytekin İ., Sakal Ö.

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.25, pp.248-284, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.248-284
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT In this study, the relationship between Masculinity-Femininity dimension of Hofstede's cultural model and the Psychological Well-being of individuals, and the mediating effect of the Search for Meaning and the Presence of Meaning, which are the two sub-dimensions of Meaning in Life, were empirically investigated. We collected data from 421 participants via a questionnaire from students in three high schools and a vocational high school. We analyzed the data with the Bootstrap technique, which is seen as a modern approach in mediation analysis. According to the findings, the well-being of individuals and meaning in life are culturally specific variables at a certain level. Additionally, in the relationship between culture and well-being, individuals' search for meaning and experiences of meaning have a partial mediating effect. Keywords: Culture, MasculinityFemininity, Meaning in Life, Psychological Well-Being

Bu çalışmada, Hofstede’nin kültür modelindeki Erillik-Dişilik boyutunun, bireylerin psikolojik iyi oluşu ile ilişkisi ve bu ilişkide Yaşamda Anlamın iki alt boyutu olan Anlam Arayışı ve Anlam Varlığı değişkenlerinin aracı etkisi ampirik olarak araştırılmıştır. Lise ve ön lisans öğrencisi 421 katılımcıdan toplanan veriler, aracı etki analizinde çağdaş yaklaşım olarak görülen Bootstrap tekniğiyle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre bireylerin iyi oluşları belirli bir düzeyde kültüre bağlıdır. Ayrıca kültür ve iyi oluş ilişkisinde, bireylerin anlam arayışları ve anlam deneyimleri kısmi aracı etkiye sahiptir. Anahtar Kelimeler: Kültür, ErillikDişilik, Yaşamda Anlam, Psikolojik İyi Oluş