Lect.ÖNDER SAKAL


Refahiye Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Bölümü

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pr.


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Management, Management and Organization

Metrics

Publication

39

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2022 - Continues

2022 - Continues

Doctorate

Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

2010 - 2015

2010 - 2015

Postgraduate

Erzincan Binali Yildirim University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Abd, Turkey

1997 - 2002

1997 - 2002

Undergraduate

Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

2015

2015

Postgraduate

Kültürün bireycilik toplulukçuluk boyutlarının tükenmişlik boyutları üzerindeki etkisi The effects of individualism collectivism dimensions of culture on the dimensions of burnout

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Abd

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2022

2022

Maxqda Nitel Çözümleme Programı Yoluyla Karma Yöntem ve Nitel Analiz Eğitimi

Data Analysis

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

2021

2021

Proje Yönetimi ve Hibe/Fon Kaynakları Eğitimi

Project Management

İstanbul Ticaret Üniversitesi

2021

2021

AMOS İle Uygulamalı YEM Eğitimi Temel Düzey

Data Analysis

Udemy

2021

2021

SPSS İle Veri Temizliği

Data Analysis

Udemy

2019

2019

Aracı, Düzenleyici ve Durumsal Etki Analizi Semineri

Data Analysis

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Management

Management and Organization

Academic Titles / Tasks

2011 - Continues

2011 - Continues

Lecturer

Erzincan Binali Yildirim University, Refahiye Meslek Yüksekokulu, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

İşyükü ve Tükenmişlik: Psikolojik Güçlendirmenin Düzenleyici Rolü

SAKAL Ö., MACİT R.

4.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.185

2018

2018

Sosyal Destek Yalnızlık Algısını Açıklar Mı?

SAKAL Ö., BAŞIBÜYÜK K., MACİT R.

4.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.433

2018

2018

Matematik Öğretmen Adaylarının Mesleki İlgilerinin Sınıf Düzeyine Göre Belirlenmesi

BAŞIBÜYÜK K., sakal ö.

4. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.106

2017

2017

Kariyer Tatmini ve Tükenmişlik: Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma

SAKAL Ö.

1. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.396-398

2017

2017

Mükemmeliyetçilerde Yaşamda Anlam Algısı

SAKAL Ö.

1. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.248-249

2017

2017

Otantik Liderliğin Örgütsel Sessizliğe Etkisinde Güç Mesafesinin Düzenleyici Rolü

YILDIZ S., ARISOY A. A., SAKAL Ö.

1. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.246-247

2017

2017

KARİYER VE ANLAM: AKADEMİSYENLERDE KARİYER ÇAPALARI, KARİYER TATMİNİ VE YAŞAMDA ANLAM ARASINDAKİ İLİŞKİLER

SAKAL Ö., MACİT R.

9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Turkey, 11 - 15 May 2017

2017

2017

MÜKEMMELİYETÇİLER İÇİN YAŞAM DAHA MI ANLAMLI?: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

SAKAL Ö.

9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Turkey, 11 - 15 May 2017

2016

2016

BİREYSEL TEMEL DEĞERLER BAŞARI YÖNELİMLERİNİ AÇIKLAR MI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

SAKAL Ö., AYTEKİN İ.

ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 November 2016, pp.733-746

2016

2016

CAM TAVAN DAN CAM UÇURUM A KRİZ DÜŞÜN KADIN DÜŞÜN

YILDIZ S., SAKAL Ö.

24. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 2016, pp.509-519 Sustainable Development

2015

2015

Bireysel Temel Değerler Örgütlerde Sessizlik Tutumunu Açıklar mı

SAKAL Ö., AYTEKİN İ.

3. Örgütsel Davranış Kongresi, Tokat, Turkey, 6 - 07 November 2015, pp.97-104

2015

2015

Subjektif Kariyer Başarısı Tükenmişliği Açıklar mı Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma

SAKAL Ö., YÜCEL İ.

II. ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015

2015

2015

Beş Faktör Kişilik Özellikleri Perspektifinde Başarı Amaç Yönelimleri Ve Akademik Başarı

SAKAL Ö., BAŞIBÜYÜK K., BAHADIR F.

II. ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015

2014

2014

Bireycilik ve Toplulukçuluk Değerleri Kariyer Çapaları ve Kariyer Tatmini İlişkisi

SAKAL Ö., YILDIZ S.

2. Örgütsel Davranış Kongresi, Kayseri, Turkey, 6 - 08 November 2014, pp.709-719

2014

2014

Kültürün Başarı Amaç Yönelimlerine Etkisi Bir Meslek Yüksekokulu Örneği

Sakal Ö., Uslu M.

23. Eğitim Bilimleri Kurultayı, Kocaeli, Turkey, 4 - 06 September 2014

2013

2013

Bireycilik Toplulukçuluk Değerlerinin Tükenmişlik Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

BEKTAŞ Ç., SAKAL Ö.

21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kütahya, Turkey, 30 May - 01 June 2013, pp.660-665

Books & Book Chapters

2022

2022

Kültür ve Psikolojik İyi Oluş: Yaşamda Anlamın Aracılık Etkisi

Sakal Ö.

in: İşletme Biliminde Güncel Konulara Bütünsel Bakış: Teori, Uygulama ve Yaklaşımlar, Adem Ruhan Sönmez,Tolga Ala, Editor, Orion Akademi, Ankara, pp.165-197, 2022 Creative Commons License

Tasks In Event Organizations

Aralık 2021

Aralık 2021

4. Uluslararası Ebu'l Hasan Harakani Sempozyumu

Scientific Congress

Sakal Ö.
Kars, Turkey

Aralık 2021

Aralık 2021

1. Uluslararası Kars Alimleri ve Edebiyatçıları Sempozyumu

Scientific Congress

Sakal Ö.
Kars, Turkey

Eylül 2019

Eylül 2019

Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu

Scientific Congress

Köse M., SAKAL Ö., AYVAZ M. A., USLU M.
Erzincan, Turkey

Mart 2019

Mart 2019

REFAHİYE ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

Scientific Congress

Sakal Ö., Uslu M., TANDIROĞLU A.
Erzincan, Turkey

Mayıs 2018

Mayıs 2018

3. DUMANLI GENÇLİK VE DOĞA FESTİVALİ

Social Activities

Sakal Ö.
Erzincan, Turkey

Mayıs 2017

Mayıs 2017

2. DUMANLI GENÇLİK VE DOĞA FESTİVALİ

Social Activities

Sakal Ö.
Erzincan, Turkey

Mayıs 2016

Mayıs 2016

1. DUMANLI GENÇLİK VE DOĞA FESTİVALİ

Social Activities

Sakal Ö.
Erzincan, Turkey


Citations

Total Citations (SCOPUS): 3

h-index (SCOPUS): 1