Bireycilik Toplulukçuluk Değerlerinin Başarı Amaç Yönelimlerine Etkisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma


Sakal Ö., Aytekin İ.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.5, no.8, pp.45-66, 2014 (Peer-Reviewed Journal)