KAMUDA “İYİ İDARE” PERSPEKTİFİNDE HİZMETKÂR LİDERLİK, PSİKOLOJİK GÜVENLİK VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ


Creative Commons License

SAKAL Ö.

OMBUDSMAN AKADEMİK, cilt.5, ss.259-293, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 5
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: OMBUDSMAN AKADEMİK
  • Sayfa Sayıları: ss.259-293

Özet

Bu çalışmada hizmetkar liderlik ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişki ve bu ilişkide psikolojik güvenliğin aracı rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma örneklemi 119 kamu çalışanından oluşmaktadır. Kamu çalışanlarının aidiyet algılarının güçlendirilmesi ve fikir ve eylemleriyle kurumlarına katılımlarının artırılması yönüyle örgütsel özdeşleşme ve psikolojik güvenlik kavramlarının önemi vurgulanmıştır. Ayrıca çalışanların örgütsel özdeşleşme ve psikolojik güvenlik algılarının desteklenmesi için uygun liderlik modeli olarak hizmetkar liderlik yaklaşımı incelenmiştir. Araştırma sonuçları hizmetkar lider davranışlarının örgütsel özdeşleşmeyi ve psikolojik güvenlik algısını artırdığını göstermektedir. Korelasyon bulgularına göre hizmetkar liderlik ile psikolojik güvenlik arasında güçlü, örgütsel özdeşleşme ile ılımlı bir ilişki vardır. Regresyon analizi bulguları ise hizmetkar liderlik ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkide psikolojik güvenliğin tam aracı rolü olduğunu göstermektedir. “İyi yönetim” uygun bir iklimde yeşerebilir. Araştırma değişkenleri arasındaki ilişkiler dikkate alındığında, hizmetkar liderlik yaklaşımının böylesi bir iklimin oluşmasına katkı sağladığı söylenebilir.