Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“ Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Demokratikleşme ve Atatürk”

Türk Yurdu Dergisi, ss.66-72, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kahramanlıktan Vatan Hainliğine Çerkez Ethem, Kuvayı Seyyare’nin Kuruluşu ve tasfiyesi

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.21, ss.273-288, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Milli Mücadele Döneminde Maarif Kongresi ve I. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Eğitim-Öğretim Hakkındaki Görüşleri

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.353-378, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de 1965’e Kadar Seçim Sistemlerinin Gelişimi ve Seçimler

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.447-466, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hasan Hüsnü Saka

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.1, ss.225-249, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

I. Dünya Harbi'nde Kafkas Cephesi'nde Tehcir ve Erzincan Ermeni Mezalimi

Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, cilt..

“ Sosyal Bilgiler Değerler Eğitiminde Atatürk’ün Rolü”

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2018, ss.237-248

Urfalı Son Devir Osmanlı Uleması

3. Uluslararası Osmanlı Sancağından Cumhuriyet Kentine Urfa Tarihi, Şanlıurfa, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2018, cilt..

Chester Demir Yolu Projesi

uluslararası katılımlı bilim ve kültür sempozyumu, Batman, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2012, cilt.1, ss.1035-1045 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Kuva-yı Milliye'nin Doğuşu

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Yalçın E.S, Editör, Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, ss.499, 2010

Kuva-yı Milliye'nin Doğuşu ve Milli Mücadeledeki Yeri

İlk adımdan Cumhuriyet'e Milli Mücadele, Köse O., Editör, Mavi Yayıncılık, Samsun, ss.427-435, 2008

1965 Seçimleri

Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, 2007