Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÖĞRENCİLERDE ÖZ NEFRET VE YALNIZLIKİLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

15th INTERNATIONAL İSTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS ON HEALTH SCIENCES, İstanbul, Turkey, 9 - 11 December 2023, pp.312-320

ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR HASTALARDA İYİLEŞME AŞAMALARI EKSENİNDE İÇSELLEŞTİRİLMİŞ DAMGALANMA VE FARKINDALIK

7. Uluslararası 11. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2023, pp.964-967

ÖĞRENCİLERDE ŞİDDETE KARŞI GÜVEN ALGISININ BELİRLENMESİ: HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ

7. Uluslarası Adli Hemşirelik Kongresi- 7th International Forensic Nursing Congress, Trabzon, Turkey, 8 - 10 May 2023, pp.356-357

HEMŞİRELERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

10th International Congress on Medicine, Nursing, and Health Sciences in a Changing World, İzmir, Turkey, 12 - 14 August 2023, pp.243-250

Uyku ve Saldırganlık İlişkisi: Genç Bireyler Örneği

2nd Internatıonal Artemıs Congress On Health And Sport Scıences., Turkey, 17 December 2022, pp.91-99

Hasta güvenliğinde tıbbi hataların yeri

2nd Internatıonal Acharaka Medıcıne, Nursıng, And Health Scıences Congress., Turkey, 03 December 2022, pp.70-76

MULTIPLE SKLEROZLU HASTALARIN YAŞAM KALİTESİ

2nd Internatıonal Acharaka Medıcıne, Nursıng, And Health Scıences Congress, Turkey, 03 December 2022, pp.199-203

GÜNÜMÜZDE DİNDARLIK VE MUTLULUK

7TH INTERNATIONAL BASKENT CONGRESS ON PHYSICAL, SOCIAL, AND HEALTH SCIENCES, Turkey, 29 October 2022, pp.199-205

SİGARA KULLANAN GENÇLERİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

7TH INTERNATIONAL BASKENT CONGRESS ON PHYSICAL, SOCIAL, AND HEALTH SCIENCES, Turkey, 29 October 2022, pp.251-258

Hemşirelerde Tükenmişlik ve Psikolojik Sağlamlık: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi

VI. Uluslararası X. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 20 - 23 October 2021

Kadınlardaki Ahlaki Olgunluk Düzeyi İletişim Becerileri Üzerinde Etkili Midir?

SOCRATES 1st International Education, Business, Economics and Social Sciences Congress, Turkey, 19 - 20 June 2021

Cerrahi Operasyon Geçirmek Psikolojik Sağlamlığı Etkiler Mi?

International Gevher Nesibe Health Sciences Conference-VII, Kayseri, Turkey, 16 - 17 April 2021, pp.61-65

Cerrahi Operasyon Geçirmek Psikolojik Sağlamlığı Etkiler Mi?

International Gevher Nesibe Health Sciences Conference-VII, Kayseri, Turkey, 16 April 2021

Opınıons About The “Red Room” Serıes And Its Effect On The Awareness Ofdomestıc Vıolence

International Interdisciplinary Violence Conference, Ankara, Turkey, 15 - 16 April 2021, pp.33-34

Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Covid-19 Pandemisi Sonrası Yaşadıkları Kaygı Düzeyinin e-Öğrenme İle İlişkisi.

COVID-19 Pandemisinde Araştırma- Yayın ve Eğitim Süreçlerine Bakış Kongresi., İzmir, Turkey, 15 January 2021 Sustainable Development

KOAH Hastalarında Hastalık Algısının Ölüm Kaygısı ve Öz Bakım Gücü ile İlişkisinin İncelenmesi

2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Turkey, 7 - 09 January 2021 Sustainable Development

The Correlation Between Anxiety Levels Experienced by Nursing Students During Post Covid-19 Pandemic and E-Learning

COVID-19 PANDEMİSİNDE ARAŞTIRMA-YAYIN VE EĞİTİM SÜREÇLERİNE BAKIŞ KONGRESİ, Turkey, 15 - 16 January 2021, vol.5, pp.104

Evlilik Doyumunun Sigara Kullanımı Üzerine Etkisinin İncelenmesi

6. ULUSLARARASI 17. ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.191

EVLILIK DOYUMUNUN SIGARA KULLANIMI ÜZERINE ETKISININ İNCELENMESI

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.191 Creative Commons License Sustainable Development

Psikiyatri Servisinde Yatan Hastalarda İçselleştirilmiş Damgalanma ve Yalnızlık İlişkisinin incelenmesi

1.Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, Turkey, 20 - 22 June 2019

Lomaşen Yaşlılık İnanç Ölçeği Geçerlilik Güvenilirlik Çalışması

Palandöken 2. Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 26 October 2019

Hemşirelik Öğrencilerinin Zihin Haritası Yöntemini Bilme Ve Uygulama Durumlarının İncelenmesi

Palandöken 2. Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 26 October 2019

Hemşirelik Öğrencilerinin Zihin Haritası Yöntemini Bilme Ve Uygulama Durumlarının İncelenmesi

Palandöken 2. Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.254-255

Aynı Zamanda Birer Eğitimci Olan Hemşirelerin İletişim Becerileri

1.Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 June - 22 December 2019, pp.164 Creative Commons License Sustainable Development

PSİKİYATRİ SERVİSİNDE YATAN HASTALARDA İÇSELLEŞTİRİLMİŞ DAMGALANMA VE SOSYAL YALNIZLIK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

1.Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 June - 22 December 2019, pp.163 Creative Commons License

Yaşlılık inancı ve yaşlılık inancını etkileyen etmenlerin incelenmesi

V.Uluslararası IX Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2018

Hemşirelerde İnternet Kullanımının Hemşirelik Hizmetlerine Yansıması

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2018

Genya Yaşlıya Yönelik Tutum Ölçeği Geçerlilik Güvenilirlik Çalışması

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2018

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN ŞİDDETE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası Şiddet ve Sosyal Travmalar Kongresi, Samsun, Turkey, 26 - 28 April 2018, vol.1, pp.50-65

Okul Öncesi Öğretmenlerin Şiddete Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Şiddet ve Sosyal Travmalar Uluslararası Kongresi, Turkey, 26 - 28 April 2018

Ergenlerde Olumsuz Değerlendirilme Korkusunun Özgüven Üzerine Etkisinin İncelenmesi

2nd International Congress on Nursing, 13-15 April 2018, Marmara University, İstanbul, Turkey, 13 - 15 April 2018, pp.71

Üniversite öğrencileri arasında sanal zorbalık

3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, 26 - 29 May 2016

Üniversite Öğrencileri Arasında Siber Zorbalık

15. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 May 2016, pp.150

bireylerin beslenme düzeni ve internet bağımlılıkları

15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Turkey, 28 - 29 April 2016

Erkeklerin İnternet Bağımlılıkları ve Genel Sağlık Durumlarının İncelenmesi

15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Turkey, 28 - 29 April 2016, pp.302

Bireylerin Beslenme Düzeni ve İnternet Bağımlılıkları

15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Turkey, 28 - 29 April 2016, pp.283

Kadın erkek iletişimi

aile ve sosyal politikalar bakanlığı, erzincan il müdürlüğü, aile çalıştayı, Turkey, 7 - 08 January 2016

Sağlıklı ve Engelli Çocuk Sahibi Annelerin Yetiştirme Tutumları ve Disiplin Yöntemleri

15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum, Turkey, 10 - 12 September 2015, pp.84-85

Göçle Gelen Kadınların Gelecekle İlgili Düşünceleri

Uluslararası Katılımlı III. Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale, Turkey, 21 - 25 May 2015

GÖÇLE GELEN KADINLARIN GELECEKLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ

3.uluslararası katılımlı kültürlerarası hemşirelik kongresi, Çanakkale, Turkey, 21 - 23 May 2015

Hemşirelerin Ahlaki Olgunluk Düzeylerinin Hemşire Hasta İletişimine Etkisi

III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.10

Göçle gelen kadınların gelecekle ilgili düşünceleri

3.uluslararası katılımlı kültürlerarası hemşirelik kongresi, Çanakkale, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.194

Kadınların Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin Evlilik Doyumu Üzerine Etkisi

II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, Turkey, 4 - 07 October 2012, pp.342-343

Hemşirelerde Öfke Düzeyinin İş Doyumu Üzerine Etkisi

IV Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 24 June 2010

Hemşirelerde Öfke Düzeyinin İş Doyumuna Etkisi

IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Samsun, Turkey, 24 - 26 June 2010, pp.111

Books & Book Chapters

Spiritüel Bakımda Hemşirenin Yönetimi

in: Sağlık Bilimleri Araştırmaları: Hemşirelik & Ebelik-III, Karakurt Papatya, Editor, Özgür Yayınları, pp.15-26, 2023

Yaşlı Hastalarda Uyku Bozukluklarında Hemşirenin Yönetimi

in: Sağlık Bilimleri Araştırmaları: Hemşirelik & Ebelik-III, Karakurt Papatya, Editor, Özgür Yayınları, Gaziantep, pp.69-84, 2023

Teknoloji Cihazları

in: Teknoloji Bağımlılığı ve Mücadele, Burcu Demir Gökmen, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.11-16, 2022

Teknoloji Bağımlılığının Çocuklar Üzerinde Etkileri

in: Teknoloji Bağımlılığı ve Mücadele, Burcu Demir Gökmen, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.73-82, 2022

Hemşirelik Öğrencilerinin Zihin Haritası Yöntemini Bilme Ve Uygulama Durumlarının İncelenmesi

in: Health Science in the 21th Century: Periods And Dynamics, KÜÇÜKÖNER Asuman, ÖZTÜRK GÜNAY Sevgi, Editor, Özgür Yayınları, Ankara, pp.105-118, 2022

Boşanmış Ailelere Yönelik Aile Eğitimi Konuları

in: Aile Eğitiminde Güncel Konular, Raziye Pekşen Akça Fatih Aydoğdu, Editor, Eğiten Yayınevi, Ankara, pp.87-117, 2020

The Effect of İnternet Use on Nursing Service

in: Innovationa in Health Sciences, Nelya Lukpanovna Shapekova Bilal Ak Afsun Ezel Esatoğlu, Editor, Cambiridge Scholars Publishing, pp.461-469, 2020

The Thoughts Of The Migrant Women About The Future

in: Health Sciences Research İn The Globalizing World, Elena Alexandrova,Nelya Lukpanovna Shapekova,Bilal Ak,Fügen Özcanaslan, Editor, St Kliment Ohridski University Press, Sofia, Oblast Sofia-Grad, pp.306-312, 2018 Creative Commons License

Çocuklarada Görülen Nörogelişimsel Bozukluklar

in: Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı, Meryem FIRAT,Çiğdem KAYA BAĞDAŞ, Editor, Eğiten Yayınevi, Ankara, pp.131-156, 2018 Creative Commons License

İlişkide Güçlük Oluşturan Hastalar Karşısında Hemşirenin İletişimi

in: Yaşamın Sırrı İletişim, Nermin Gürhan, Ayşe Okanlı, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, pp.235-262, 2017

Metrics

Publication

116

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

9

H-Index (Scopus)

2

Citiation (TrDizin)

4

H-Index (TrDizin)

1

Open Access

25
UN Sustainable Development Goals