Aynı Zamanda Birer Eğitimci Olan Hemşirelerin İletişim Becerileri


Creative Commons License

FIRAT M.

1.Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 June - 22 December 2019, pp.164

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.164
  • Erzincan Binali Yildirim University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT Communication, the simplest definition of emotions, thoughts, information to be transferred to share. Every individual who maintains his / her social life has to communicate with his / her environment. Communication skills are among the requirements for almost every profession, in other words, for the success in profession. In order to improve the communication skills of employees, in-service training programs are organized and various applications can be made. Nurses constitute one of the occupational groups where communication skills are important. The effect and quality of patient care in nursing, a profession based on human relations, depends on the ability to communicate effectively. The quality of the communication between the nurse and the patient may affect the patient's level of satisfaction, the quality of care given, and even the patient's response to treatment. Not only the nurses who have a training role but also a quality communication in health promotion and education provided within the scope of protection, are considered important for both the reflections of the profession and the quality of education. In addition, to improve the quality of care, to improve the satisfaction of healthy and sick individuals, to provide better quality information, not only good communication between the nurse patient, but also the communication between nurses and staff must be good. Key Words: Nurse, Communication, Education

ÖZET İletişim, en basit tanımıyla duyguların, düşüncelerin, bilgilerin paylaşılabilmesi için aktarımda bulunmaktır. Sosyal hayatını devam ettiren her birey çevresiyle iletişim kurmak zorundadır. İletişim becerisi, neredeyse her meslek için gerekli olan, diğer bir deyişle meslekteki başarı için gerekli olan şartlar arasında yer almaktadır. Öyle ki çalışanların, iletişim becerilerinin daha iyi olabilmesi için hizmet içi eğitim programları düzenlenmekte ve çeşitli uygulamalar yapılabilmektedir. İletişim becerilerin önemli olduğu meslek gruplarından birini de hemşireler oluşturmaktadır. İnsan ilişkileri üzerine kurulu bir meslek olan hemşirelikte hasta bakımının etkisi ve kalitesi, etkili iletişim kurma becerisine bağlıdır. Hemşire ile hasta arasında kurulan iletişimin kalitesi hastanın memnuniyet düzeyini, verilen bakımın kalitesini hatta hastanın tedaviye verdiği yanıtı etkileyebilmektedir. Eğitici rolü bulunan hemşirenin sadece uyguladığı tedavi girişimlerinde değil, sağlığı geliştirme ve koruma kapsamında verdiği eğitimlerde de kaliteli bir iletişim kurması hem mesleğin toplumda yaptığı yansımalar açısından hem de verdiği eğitimin kalitesi açısından önemli olarak nitelendirilir. Ayrıca bakımının kalitesini artırmak, sağlıklı ve hasta bireylerin memnuniyetini geliştirmek, daha kaliteli bilgi aktarabilmek için sadece hemşire hasta arasındaki iletişimin iyi olması değil aynı zamanda hemşireler ve personel arasındaki iletişiminde iyi olması gerekmektedir. Anahtar kelimeler: Hemşire, İletişim, Eğitim