Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kur’ân’a Göre Ehl-i Kitabın Kutsal Kitaplardaki Ayetleri Tahrifi, Gizlemesi ve Ayetlerle Amel Keyfiyeti

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.4, no.2, pp.73-108, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

EBÛ UBEYDE MA‘MER b. el-MÜSENNÂ, MECÂZÜ’L-KUR’ÂN’I ve MUKADDİMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.2, pp.83-104, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KUR’AN’IN ŞİFA OLUŞU VE KUR’AN İLE TEDAVİ

ULUSLARARASI DİN VE MEDENİYET-I SEMPOZYUMU (Din ve Sağlık), Elazığ, Turkey, 7 - 09 October 2021, vol.3, pp.353-370

Orta Doğu’daki Dini Radikalizmin Kur’an’a Dayandırılan İdeolojisi: Dine Davet Örneği

Uluslararası Ortadoğu’da Din ve Medeniyet Sempozyumu, Konya, Turkey, 22 - 24 October 2021, pp.99-100 Sustainable Development

Tanah’a Göre İsrail Ülkesi ve Soyunun Seçilmişliği

Dördüncü Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı, Konya, Turkey, 07 December 2020, pp.50-67 Sustainable Development

Kur’an, İslam Geleneği ve Modernizm Arasında Kadının Dindarlığı

Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerinde Araştırma Konferansı (ICRESS 2020), Konya, Turkey, 15 November 2020, pp.271-289 Sustainable Development

Books & Book Chapters

TEFSIR-AKIL İLİŞKİSİ: RİVAYET TEFSİRİNDE DİRAYET

in: AKIL KİTABI 7 - MANTIK, METAFİZİK, AHLAK, DİN, İNANÇ VE DİLDE AKIL -, Doç. Dr. Turgut AKYÜZ, Editor, Ravza Yayınları, İstanbul, pp.231-264, 2021

Tabersî Tefsirinde Mehdî ve Rec'at Meseleleri

in: Meşhur Müfessirler ve Örnek Metinler II, Ethem Mürsel,Topyay Yusuf,Akın Mehmet,Ünsal Ramazan, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.62-66, 2020

Other Publications