Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İbrâhimî Dinlerin Kutsal Kitaplarındaki İlk Günah Kıssasında Kadının Rolü ve Dünya Kaderine Etkisi

Dünya Kadın Çalışmaları Konferansı-VII, New Delhi, India, 7 - 09 March 2024, pp.498-499 Sustainable Development

Kur'an'ın Levh-i Mahfuz'daki varlık boyutu

Uluslararası Mahiyet ve Hakikat Bağlamında Vahiy Olgusu Sempozyumu, Konya, Turkey, 17 - 18 March 2022, pp.23-24

KUR’AN’IN ŞİFA OLUŞU VE KUR’AN İLE TEDAVİ

ULUSLARARASI DİN VE MEDENİYET-I SEMPOZYUMU (Din ve Sağlık), Elazığ, Turkey, 7 - 09 October 2021, vol.3, pp.353-370

Orta Doğu’daki Dini Radikalizmin Kur’an’a Dayandırılan İdeolojisi: Dine Davet Örneği

Uluslararası Ortadoğu’da Din ve Medeniyet Sempozyumu, Konya, Turkey, 22 - 24 October 2021, pp.99-100 Sustainable Development

Tanah’a Göre İsrail Ülkesi ve Soyunun Seçilmişliği

Dördüncü Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı, Konya, Turkey, 07 December 2020, pp.50-67 Sustainable Development

Kur’an, İslam Geleneği ve Modernizm Arasında Kadının Dindarlığı

Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerinde Araştırma Konferansı (ICRESS 2020), Konya, Turkey, 15 November 2020, pp.271-289 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Kur’ân-ı Kerîm ile İlgili Bazı Meseleler

in: İlahiyat Alanında Uluslararası Araştırma ve Derlemeler , Doç. Dr. Arslan KARAOĞLAN, Editor, Serüven Yayınevi, Ankara, pp.223-243, 2023

Vahyin Nüzulünde Ontolojik Birliktelik Sorunu- Kur’an’ın Levh-i Mahfûz’daki Varlık Boyutu

in: MAHİYET VE HAKİKAT BAĞLAMINDA VAHİY OLGUSU Vahyi Anlama Yolunda -I-, Dr. Mustafa Yüceer, Dr. Furkan Çakır, Editor, SİYER Akademi, İstanbul, pp.121-142, 2022

TEFSIR-AKIL İLİŞKİSİ: RİVAYET TEFSİRİNDE DİRAYET

in: AKIL KİTABI 7 - MANTIK, METAFİZİK, AHLAK, DİN, İNANÇ VE DİLDE AKIL -, Doç. Dr. Turgut AKYÜZ, Editor, Ravza Yayınları, İstanbul, pp.231-264, 2021 Creative Commons License

Tabersî Tefsirinde Mehdî ve Rec'at Meseleleri

in: Meşhur Müfessirler ve Örnek Metinler II, Ethem Mürsel,Topyay Yusuf,Akın Mehmet,Ünsal Ramazan, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.62-66, 2020 Creative Commons License

Other Publications

Metrics

Publication

19

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

5

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals